Zwody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwody-opracowanie - strona 1 Zwody-opracowanie - strona 2 Zwody-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zwody Zwody mogą być utworzone przez dowolną kombinację następujących elementów: - prętów (włącznie z wolnostojącymi masztami), - przewodów zawieszonych, - przewodów w układzie oczkowym. Elementy układu zwodów instalowanych na dachu powinny być umieszczane w narożnikach, wystających punktach i krawędziach (szczególnie na górnym poziomie każdej fasady) zgodnie z następującymi metodami: - metoda kąta ochronnego, - metoda toczącej się kuli, - metoda oczkowa. Metoda toczącej się kuli jest odpowiednia w każdym przypadku. Metoda kąta ochronnego jest odpowiednia dla budynków o prostych kształtach, ale podlega ograniczeniom wysokości zwodu. Metoda oczkowa jest odpowiednia tam, gdzie są poddawane ochronie płaskie powierzchnie. Wartości kąta ochronnego, promienia toczącej się kuli i wymiarów siatki zwodów, dla każdej klasy LPS,
Rozmieszczanie zwodów przy zastosowaniu metody oczkowej Metoda oczkowa jest właściwa dla poziomych i nachylonych dachów bez krzywizny oraz do ochrony płaskich bocznych powierzchni przed wyładowaniami bocznymi. Przy ochronie powierzchni płaskich, odpowiednia jest sieć zwodów poziomych, obejmująca całą powierzchnię z uwzględnieniem następujących postanowień: a) przewody zwodów są układane: - na krawędziach dachu. - na częściach wystających dachu, - na kalenicy dachu, jeżeli nachylenie dachu przekracza 1/10. W tym przypadku zamiast sieci mogą być stosowane równoległe przewody zwodów, pod warunkiem, że odległość między nimi nie jest większa niż wymagana szerokość oka, c) sieć zwodów jest ukształtowana tak, że zawsze prąd pioruna będzie mógł odpłynąć do uziomu przez co najmniej dwie różne drogi przewodzące, d) żadna instalacja metalowa nie wystaje na zewnątrz przestrzeni chronionej przez układ zwodów, e) przewody układu zwodów przebiegają po możliwie najkrótszej i najbardziej bezpośredniej drodze.
Zwody do ochrony przed wyładowaniami bocznymi w wysokie obiekty Przy obiektach wyższych niż 60 m mogą pojawiać się wyładowania boczne, zwłaszcza trafiające w narożniki i krawędzie obiektu. Układ zwodów powinien być zainstalowany tak, aby ochronił górną część wysokich obiektów (t.j 20% wysokości obiektu od góry) i umieszczonych na niej urządzeń. Reguły rozmieszczania zwodów na dachu mają zastosowanie do zwodów instalowanych na ścianach górnych części obiektów. Ponadto w przypadku obiektów wyższych niż 120 m powinny być chronione wszystkie części, które mogą być zagrożone powyżej 120 m. Instalowanie zwodów Zwody nieizolowane od poddawanego ochronie obiektu mogą być instalowane jak następuje: - jeżeli dach jest wykonany z materiału niepalnego, to zwody mogą być umieszczane na powierzchni dachu, - jeżeli dach jest wykonany z materiału łatwopalnego, to zwody należy instalować w odległości 0,10 m od powierzchni dachu, a dla dachów krytych strzechą ta odległość

(…)

… warstwy pokrycia obiektu poddawanego ochronie pod warunkiem, że: - galwaniczna ciągłość połączeń między różnymi częściami jest trwała (np. jest wykonana za pomocą twardego lutowania, spawania, zgniatania, ząbkowania, skręcania lub śrubowania), - grubość metalowej warstwy jest nie mniejsza niż wartość t' jeżeli jest dopuszczalne przebicie tej warstwy lub nie ma niebezpieczeństwa zapalenia pod spodem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz