Konstytucyjny system organów państwa - strona 10

Trybunał Konstytucyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1022

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ustanowiony ustawą z 26.03.1982 o zmianie Konstytucji PRL powołany do życia ust. Z 29.04.2985 - o TK rozpoczął działalność 1.01.1986 Pierwotnie kadencja 8 lat, 12 sędziów, mniejszy zakres kompetencji. Dowartościowany w 1997r. rozstrzygania sporów między konstytucyjnymi org...

Trybunał Stanu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

TRYBUNAŁ STANU I Działalność Trybunału Stanu jest przede wszystkim związana z odpowiedzialnością konstytucyjną, choć może też dotyczyć karnej. II Odpowiedzialność konstytucyjna: W związku z naruszeniem konstytucji lub ustawy ( nie dotyczy ustawy karnej, ale poza nią każdej ustawy bez względu na ...

Uprawnienia prezydenta w dziedzinie spraw zagranicznych państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Uprawnienia prezydenta w dziedzinie spraw zagranicznych państwa. Regulacja konstytucyjna: -Konstytucja nie składa w ręce prezydenta ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków zagranicznych. - konstytucja jednak deklaruje że Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych (art.133...

Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1792

Uprawnienia Prezydenta RP wobec Rządu. Uprawnienia kreacyjne: -Prezydent RP posiada uprawnienia w zakresie powoływania rządu oraz w procedurze dokonywania zmian w jego składzie. W tych sprawach prezydent posługuje się aktami urzędowymi w postaci postanowień, publikowane w Monitorze Polskim. -w 1....

Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Uprawnienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa: Konstytucja z 1997r. nie składa w ręce prezydenta ogólnego kierownictwa w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa, jednak nadal jest gwarantem suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodziel...

Wolności i prawa ekonomiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

WOLNOŚCI I PRAWA EKONOCZMINA, SOCJALNE, KULTURALNE Pojawiły się Istotne kontrowersje dotyczące uznania tych prawa za prawa konstytucyjne. Głownie obawiano się, z e to może osłabić prawny charakter konstytucji. Chodzi przy tym o to, aby konstruując katalog tych praw maksymalnie ograniczyć posługiwan...

Wolnosci i prawa jednostki w sytuacjach nadzwyczajnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

WOLNOŚCI I PRAWA JEDNOSTKI W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH: Sytuacje takie niosą za sobą największe zagrożenie dla wolności i praw człowieka, stąd należy je bardzo precyzyjnie uregulować. W doktrynie prawa międzynarodowego PC, sytuacja nadzwyczajna - stan wynikający z przejściowych warunków stawiającyc...

Wolności i prawa polityczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE Stwarzają jednostce szanse wpływu na kierunek polityki państwa służą szeroko rozumianej kontroli społecznej pozwalają jednostce na lepszą samorealizację w stosunkach z innymi ludźmi Zasadnicza funkcją jest upodmiotowienie człowieka w stosunkach ze strukturami państwo...

Pojęcie konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799

1. POJECIE KONSTYTUCJI. Termin „constiluere" ustanawiać, urządzać. Konstytucja w tym ujęciu oznaczałaby sposób urządzania państwa. Pojecie materialne - konstytucja może być objaśniana Jako całokształt norm prawnych regulujących ustrój państwa. Konstytucja- ustawa zasadnicza, a więc akt normaty...

Konstrukcja mandatu przedstawicielskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

KONSTRUKCJA MANDATU PRZEDSTAWICIELSKIEGO : Dwa modele mandatu: MANDAT WOLNY - wg zasady, że deputowany jest reprezentantem całego narodu, a nie swoich wyborców Zasady: - deputowany nie może być prawnie związana wolą swoich wyborców - nie m...