Wolności i prawa polityczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolności i prawa polityczne - strona 1 Wolności i prawa polityczne - strona 2

Fragment notatki:

WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE Stwarzają jednostce szanse wpływu na
kierunek polityki państwa
służą szeroko rozumianej kontroli społecznej
pozwalają jednostce na lepszą samorealizację w stosunkach z innymi ludźmi
Zasadnicza funkcją jest upodmiotowienie człowieka w stosunkach ze strukturami państwowymi, a tym samym umożliwienia mu aktywnego zaistnienia w życiu polityczno-społecznym. Wolności i prawa osobiste mają zapewnić wolność „od” arbitralnej państwowej ingerencji. Wolności i prawa polityczne wolność „do” państwa, dostępu do jego instytucji.
Rodzaje praw i wolności ze względu na ich zakres podmiotowy: uniwersalne wolności pokojowego zgromadzania się . Zgromadzenie to spotkanie w określonym celu co najmniej kilku osób (manifestacje, wiece, pochody), nie musi mieć char. Sformalizowanego. Wolność dotyczy zarówno organizowania zgromadzeń jaki i uczestnictwa w nim. Osoby w nim uczestniczące mogą w ten sposób manifestować swoje poglądy i w ten sposób wolność ta warunkuje możliwość realizacji np. swobody ekspresji. wolność zrzeszania się, z zastrzeżeniem, że cele lub działalność zrzeszenia nie są sprzeczne z konst.
Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społenczo-zawodowych rolników i organizacjach pracodawców. Prawo związków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji do rokowań zbiorowych, do zawierania układów zbiorowych i innych porozumień. Prawo do strajku lub innej formy protestu przyznano wyłącznie związkom zawodowym, z zastrzeżeniem zachowania granic określonych w ustawie ( po raz I na poziomie ustawy zasadniczej)
Prawo zrzeszania się oznacza nie tylko swobodę tworzenia zrzeszenia, ale także możliwość przystępowania do już funkcjonującego. Dot. To zrzeszeń takich jak: partie polityczne, zw. zawodowe,stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, pod warunkiem, że ich cel lub działalność nie są sprzeczne z konst. Lub ustawą. Szczeg. → ustawa, prawo do stowarzyszeń, prawo do zgromadzeń.
Związki zawodowe to dobrowolne organizację zrzeszające podmioty świadczące pracę i mające na celu obronę interesów zawodowych tych podmiotów. Prawo do strajku (to prawo do zbiorowego zaprzestania wykonywania pracy)może być ograniczone lub całkowicie zakazane na mocy ustawy w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach. Ust. Ograniczenia dot. wolności zrzeszenia się w zw. Zaw. Muszą być zgodę z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi dot. tej sfery. Podstawowym punktem są konwencje MOP. Ust. Z 23.V.1991 o zw. Zawodowych;organizacjach pracodawców oraz o rozwiązywaniu sporów zborowych. Prawo do tzw. petycji (także wniosku, skargi) składanej do organów władzy publicznej lub organizacji i instytucji społecznych wykonujących zadania zlecone z zakresu adm. publicznej przez konkretną osobę w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

(…)

… obywatelskie (przysługujące wyłącznie osobom posiadającym obywatelstwo polskie)
prawo dostępu na jednakowych zasadach do służby publicznej przez osoby korzystające z pełni praw publicznych
prawo do uzyskiwania info. O działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje:
dostęp do dokumentów
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów wł. publicznej pochodzących z powszechnych wyborów wraz z możliwością rejestracji dźwięku i obrazu
prawo obywateli do udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli samorządu teryt. (18 lat,korzystanie z pełni pr publicznych i wyborczych)
Kategoria służby publicznej nie jest tożsama z pojęciem służby cywilnej, gdyż dot. osób zatrudnionych w obrębie wszystkich istniejących w państwie struktur władzy.
W katalogu wolności i prawa politycznych zabrakło tradycyjnego prawa jakim jest bierne prawo wyborcze. Zostało ono zamieszone w różnych rozdziałach dot. organów wł.pub. Powoływanych w wyborach powszechnych.
OGRANICZENIA. Należy wskazać niezbędne warunki. Np. o odmowie rejestracji lub zakazie działania zrzeszenia orzekać może wyłącznie sąd, a ograniczenia dot. wolności zrzeszania się w zw. Zawd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz