Wolności i prawa ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolności i prawa ekonomiczne - strona 1 Wolności i prawa ekonomiczne - strona 2 Wolności i prawa ekonomiczne - strona 3

Fragment notatki:

WOLNOŚCI I PRAWA EKONOCZMINA, SOCJALNE, KULTURALNE Pojawiły się Istotne kontrowersje dotyczące uznania tych prawa za prawa konstytucyjne. Głownie obawiano się, z e to może osłabić prawny charakter konstytucji. Chodzi przy tym o to, aby konstruując katalog tych praw maksymalnie ograniczyć posługiwanie się klauzulami nieostrymi, o char. Stricte ocennym.
W przypadku tych praw Zakres obowiązków państwa jest niezwykle szeroki. Prawa te w doktrynie określa się jako „wolności poprzez państwo” tj. za pośrednictwem jego środków,jego aktywnego działania na rzecz stworzenia możliwości realizacji tych praw. Racjonalny ustawodawce musi zawsze pamiętać o praktycznych konsekwencjach płynących z zastosowanego sposoby regulacji konstytucyjnej dot. praw II generacji.
Polskiemu ustawodawcy udało się w tej części zachować char. Prawny konst. W konst. Nie ma bowiem natłoku tzw. Deklaracji socjalnych czy socjalnych norm zadaniowych. prawo do własności , innych praw majątkowych oraz dziedziczenia (art. 64) Wywłaszczenie dopuszczalne jest jedynie ze względu na cele publiczne i z jednoczesnym zapewnieniem słusznego odszkodowania. Zrównano także ochronę różnych typów własności czy form własności (pryw. I społ). (takie stanowisko absolutnie korzystne ze względu na interes indyw. Jak również procesami restrukturyzacji)Stosowanie ograniczeń jest dopuszczalne jedynie w takim zakresie w jakim istota prawa pozostaje nienaruszona. Rodzi się wrażenie ustanowienia standardu krajowego o większym potencjale gwarancyjnym jako, że prawo międzynarodowe formuły „ prawo własności.” prawo do pracy. Wiąże się z wolnością wyboru zwodu i wolnością wyboru miejsca pracy. (Art. 65 )Zastrzeżenia:
obowiązek pracy może być nałożony tylko w drodze ustawy
zakazane jest stale zatrudnienie dzieci do lat 16
ust. Musi określać minim. Wysokość wynagrodzenia za pracę lub przynajmniej sposób ustalenia tej wysokości\
To wszystko nawiązuje do zobowiązań międzynarodowych. Zabrakło jedynie stwierdzenia o zakazie tzw. Pracy przymusowej. Zakaz ten ciężko wyprowadzić z reguły „obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawodawcę” Jednak międzynarodowy zakaz dopuszcza wpędzenie przez ust. Krajowego obowiązku pracy w ściśle określonych przypadkach
w stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności lub warunkowo zwolnionych z zakładu karnego
względem osób odbywających tzw zastępczą służbę wojskową
w syt. Wyjątkowej albo klęski zagrażającej życiu lub dobrobytowi narodu
w zakresie pracy lub świadczeń stanowiących część normalnych obowiązków obywatelskich
ZASADA OCHRONY DZIECI.(art. 65 ust 3) + art. 72 - wprowadza regułę ochrony praw dziecka in genere czyli ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem,wyzyskiem i demoralizacją. Ochrona jet obowiązkiem władz publicznych, a jej uskutecznienia może dogadać się każda osoba.


(…)

… pracownicze:
prawo do bezpiecznych i hig. Warunków pracy
prawo do określonych ustawowo dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów
prawa te przysługują każdemu pracownikowi niezależnie od obywatelstwa.
Prawo do tzw zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy, w wiązku z chorobą lub inwalidztwem oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz prawo do ustawowo określonego zabezpieczenia…
….
Różne dylematy. Ust. 1 mówi o prawie KAŻDEGO człowieka do ochrony zdrowia bez uzależnienia tego od jakichkolwiek kryteriów np. zatrudnienie, ubezpieczenie.
prawa kulturalne:
prawo do nauki
wolność twórczości artystycznej
wolność badań naukowych
wolność nauczania
wolność korzystania z dóbr kultury
Swoboda nauczania nie wyklucza obowiązku nauczania do 18r życia. Nauka w szkołach publicznych bezpłatna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz