Konstytucja - prawa człowieka i wolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja - prawa człowieka i wolności - strona 1 Konstytucja - prawa człowieka i wolności - strona 2 Konstytucja - prawa człowieka i wolności - strona 3

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA
Zamieszczenie danego prawa człowieka w niej ma niezwykle ważny wymiar, bo wszelkie ingerencje np. w sferę wolności są dopuszczalne, jeśli konstytucja tak stanowi.
Współczesne konstytucje regulują nie tylko prawa osobiste, polityczne, ale także ekonomiczne, socjalne, kulturalne
Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego z 1918: wymienił szereg praw, zapowiedział ich ochronę przez władzę odrodzonego państwa
Konstytucja z 17 marca 1921 roku :Rzeczpospolita zapewnia na swoim obszarze ochronę życia, wolności i mienia bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, religii, rasy. (życie, wolność, mienie hasła wprost wzięte z poglądów Locke).
Katalog praw człowieka w tej konstytucji:
a)równość wobec prawa, wolność osobista, prawo do sądu, prawo do mieszkania, przesiedlania się, wolność wyboru pracy, własność, prawo do opieki ze strony państwa, do ubezpieczenia społecznego, opieka nad macierzyństwem i nad dziećmi, swoboda wyrażania swoich myśli i przekonań, wolność prasy, tajemnica korespondencji, wolność zachowywania swojej tradycji, mowy przez dany naród, Konstytucja PRL z 1952 roku: nie ma uwzględnionego w nim prawa do sądu, ale za to rozbudowano aparat praw społecznych, ekonomicznych, kulturalnych. Mimo to jednak utworzono ważne organy:
Trybunał Konstytucyjny -1986 rozpoczyna działalność
Rzecznik Praw Obywatelskich - 1988 rozpoczyna działalność Mała Konstytucja z 1992 roku zachowała postanowienia tej z 1952 w sferze praw człowieka
Konstytucja z roku 1997: Już w artykule 5 deklaracja, że przestrzega ta konstytucja praw człowieka.
Rozdział drugi dotyczy praw człowieka i wolności.
Godność człowieka jako podstawowa wartość konstytucyjnego porządku
Ograniczenia praw i wolności mogą mocą ustaw być wprowadzane, wtedy, gdy dotyczy tego bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, nie mogą naruszać jednak istoty tych praw i wolności
Katalog wolności i praw osobistych: prawna ochrona życia, zakaz tortur, nieludzkie , poniżające torturowanie, stosowania kar cielesnych, nietykalność osobista i wolność, nikt nie może bez zgody jego być poddanym eksperymentom medycznym, Podstawowe standardy prawa karnego: prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, wolność, tajemnica komunikowania się, nienaruszalność mieszkania, ochrona informacji dotyczących osób, wolność poruszania się po terytorium kraju, wyboru miejsca zamieszkania, wolność wyrażania poglądów, rozpowszechniania informacji

(…)

… Prezydenta, posłów, senatorów etc. Prawo składania petycji, skarg, wniosków.
Katalog wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych: prawo własności, wolności wyboru zawodu, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo do nauki, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy, wolność twórcza i artystyczna, wolność nauczania , korzystania z dóbr kultury. Władza publiczna ma chronić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz