Historia myśli pedagogicznej

note /search

Opracowanie materiałów zaliczeniowych w pigułce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 2177
Wyświetleń: 7385

1. Jerzy Topolski – Wprowadzenie do historiiZ źródeł historycznych czerpiemy wiedzę o przeszłości jednak nie są one odbiciem przeszłości. Możemy uzyskać jedynie dokładne lub mniej wiarygodne informacje. Źródła historyczne są ...

Historia myśli pedagogicznej - Georg Kerschensteiner

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Historia myśli pedagogicznej Starożytna Grecja była podzielona na miasta - państwa ( polis) Sparta była polis wojennym Noworodek był oceniany przez radę starszych ( Geruzję) oceniano jego przydatność do życia, a dzieci słabe i wątłe uśmiercano, uważano, że jest ona nieprzydatne dla państwa. Staroży...

Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa

 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2905

Trudne początki i umacnianie się chrześcijaństwa - kolebką chrześcijaństwa była Pale­styna, znajdująca się pod panowaniem rzymskim, - pierwsza gmina chrześcijańska powstała w Jerozolimie i li­czyła w latach trzydziestych po Chrystusie kilka tysięcy osób - miała charakter judeochrześcijańskiej - s...

Wychowanie na ziemiach polskich pod zaborami

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1827
Wyświetleń: 3626

Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich pod zaborami Utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. bardzo drastycznie odbiła się nie tylko na życiu politycznym i społeczno-ekonomicznym kraju , ale także na losach oświaty, nauki i kultury - bez względu na zabór, w którym znalazły się rozdarte międ...

Uniwersytet Krakowski

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3990

Praca opisuję początki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaczynając od Akademii Krakowskiej. Notatka składa się z 5 stron i dodatkowo została opatrzona w bibliografię. Uniwersytet Krakowski powstał w 1364 roku za sprawą króla Kazimierza Wielkiego. Król obdarzony zapałem unowocześnienia pragnął w...

Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 2520
Wyświetleń: 8519

...Jan Ludwik Vives: Autor dzieł : „O podawaniu umiejętności”, „O wychowaniu niewiasty chrześcijanki”, „O naukach”, Humanista - filozof, Zwolennik pokoju na świecie Poglądy pedagogiczne: Wiele wzorów czerpał od twórców starożytnych: Arystoteles, Kwintylian. Podejmował problem świadomości p...

Historia myśli pedagogicznej - opracowanie materiałów, średniowiecze...

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 4011

...Najważniejszą rangę pismu nadawało Chrześcijaństwo, religia Słowa objawionego i zapisanego w Biblii. Kościół swoją naukę moralną i przekaz kulturalny. Adresował do analfabetów wykorzystując liturgię i słowo kaznodziei, posługując się fabułami i wątkami religijnymi. Łacinę musiał znać Kościół ...

Egzamin Historia Myśli pedagogicznej

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 6713

PISMO KLINOWE na Bliskim i Dalekim Wschodzie powstała pierwsza cywilizacja i Sumerowie którzy wynaleźli pismo klinowe. Ten okres to zakładanie miast Babilon, Asyria, Mezopotamia. Budowano miasta podobne do dzisiejszych mury od 3-5 m wysokości. Były to miasta otoczone murem, miały studnie, mag...

Praca - referat o Amosie Komeńskim

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 616
Wyświetleń: 5439

Bibliografia: 1. S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej t. III Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu, Warszawa 1966 2. K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1967 3. http://www.kalwin.info/Komenski.php 4. J. A. Komeński, Wielka dydaktyka, PAN, Wrocław 1956 ...

Poglądy pedagogiczne Vivesa

 • Politechnika Koszalińska
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 2408
Wyświetleń: 10766

Dokument zawiera krótką (dwustronicową) notatkę dotyczącą poglądów pedagogicznych Ludwika Vivesa,. W dokumencie wymienione są najważniejsze informacje biograficzne, najwybitniejsze pisma pedagogiczne, zasady wyboru miejsca na szkołę. (Poglądy pedagogiczne Ludwika Vivesa) Przedruk przytoczonych frag...