Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 8400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian - strona 1 Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian - strona 2 Historia myśli pedagogicznej - Marek Fabiusz Kwintylian - strona 3

Fragment notatki:


...Jan Ludwik Vives:
Autor dzieł : „O podawaniu umiejętności”, „O wychowaniu niewiasty chrześcijanki”, „O naukach”,
Humanista - filozof,
Zwolennik pokoju na świecie
Poglądy pedagogiczne:
Wiele wzorów czerpał od twórców starożytnych: Arystoteles, Kwintylian. Podejmował problem świadomości pedagogicznej rodziców oraz podkreślał ich aktywny udział w wychowaniu dziecka, potępiał zmuszanie dziecka do nauki, Jako jeden z pierwszych myślicieli zauważył znaczenie dobrej lokalizacji szkoły, Postulował współdziałanie rodziny i szkoły, szczególnie ważne w pierwszych latach nauki...

...Andrzej Frycz Modrzewski (1503 - 1572)
Autor dzieł: „O poprawie Rzeczypospolitej”, „Mowy o karze za mężobójstwo” ,
Reformator Kościoła, był za unarodowieniem- wprowadzeniem j . polskiego, demokratycznymi wyborami dostojników duchownych, wprowadzeniem komunii, zniesieniem celibatu, zalecał demokratyczne wybory papieża,
Reformator prawa : był za ustanowieniem Sądu Najwyższego, sprawiedliwymi prawami, obowiązującymi wszystkie stany, zniesienie przywileju krakowskiego, wybór sędziów, o odpowiednich kwalifikacjach,
Zwolennik pokoju: zalecał aby dołożyć starań o utrzymanie pokoju, występował przeciwko wojnie, zalecał taktykę obronną i wojenną. Wychodził z postulatem, że zadaniem państwa było zapewnienie opieki i „szczęśliwego życia „ wszystkim obywatelom,
Zalecał wybór króla drogą elekcji, miał być reprezentantem wszystkich stanów, król miał wprowadzić równość między poddanymi,
Twierdził , że powinien otoczyć szczególną opieką ludzi potrzebujących, ustanawiając urząd dozorców...

Platon
Dzieła : „Państwo”, „Prawa”, „Dialogi”, „Biesiada”, „Obrona Sokratesa”.  Twórca Akademii- Szkoły Filozoficznej- 387 r. pne., działała do 529 r.(wspólnota badaczy, bractwo religijne). W jej programie znalazły się między innymi: filozofia, matematyka, polityka, etyka, metafizyka, przyrodoznastwo. Zakłada istnienie społeczeństwa stabilnego, silnego i trwałego (spełnione warunki: brak konfliktów, ścisłe określenie roli każdego obywatela, harmonia wewnętrzna jednostek),  Członków państwa dzieli pod względem rodzaju duszy i wyznacza im określone zadania i prawa społeczne,  Instytucje państwowe zajmują się wychowaniem dzieci wolnych obywateli - zrywa więzi dziecka z rodziną, Poruszył zagadnienie higieny, pielęgnacji i odżywiania kobiety ciężarnej, Szczególnie dużo uwagi poświęcił wychowaniu przedszkolnemu (3-6): dobór piastunek, wychowanie oparte na zabawie, wdrażanie do czekających dzieci przyszłych zadań, nauka obowiązujących zasad i reguł, kształtowanie charakterów, przyuczanie do karności Arystoteles:Dzieła: „Polityka ”, „Etyka nikomachejska”, „Metafizyka” Twórca Liceum - Szkoły Filozoficznej- 335 r.pne, szkoły perypatetyckiej, *Jego zdaniem każdy człowiek posiada trzy rodzaje duszy, którym przyporządkowywał trzy rodzaje wychowania: roślinna- fizyczne, zmysłowa- moralne, rozumna- intelektualne, Obalał tezę Platona o istnieniu dwóch światów, Wysuwał hasła związane z eugeniką- dobór pary małżeńskiej, fizycznej i moralnej kondycji małżonków, W jego teorii rodzice powinni brać aktywny udział w wychowaniu dziecka do 7 roku życia, po tym okresie opiekę i nadzór nad wychowaniem roztaczało państwo, W wychowaniu fizycznym przywiązywał uwagę do odpowiedniego odżywiania, ruchu i hartowania ciała, był z zdania, że ma to wpływ na kształcenie rozumu, W wychowaniu moralnym stawiał nacisk na wyrobienie charakteru(trzy czynniki mające na to wpływ- natura, przyzwyczajenia,

(…)

… i przeplatanie treści, Postulował kształcenie pamięci, poruszył problem koncentracji uwagi, Dostosowywał metody nauczania do wieku i możliwości dziecka, Erazm z Rotterdamu (1467 - 1536) Autor dzieł : „Pochwała głupoty”, „Podręcznik żołnierza Chrystusowego”, „O wczesnym rozpoczynaniu kształcenia chłopców”, „Rozmowy potoczne”, Zagorzały orędownik pokoju, Był zwolennikiem liberalizmu w wychowaniu, Twórca etyki religijnej, „kodeksu” obyczajowego, zawierającego podstawowe zasady zachowania Poglądy pedagogiczne Postulował odnowę życia, zerwanie z przeżytkami i dziedzictwem średniowiecznym, wyzwolenie od scholastyki, doceniał człowieczeństwo ( dlatego zalecał szacunek dla każdej ludzkiej istoty), Zwolennik demokratyzacji oświaty, pragnął umożliwić każdemu dziecku zdobycie wykształcenia, Szczególnie…
… do kształcenia mają jedynie warstwy bogate, Zwolennik kształcenia kobiet i mężczyzn, zgodnie z predyspozycjami płci, Nie poruszył zagadnienia kształcenia warstw niższych, Podzielił wychowanie dziecka na 4 okresy: niemowlęctwo - kształcenie fizyczne -do mówienia (do 2 r.ż.), dzieciństwo - kształcenie zmysłów - do 12 r. ż, chłopięctwo - kształcenie ducha- do 15 r.ż, młodzieńczość -kształcenie serca i rozumu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz