Egzamin Historia Myśli pedagogicznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 5761
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin Historia Myśli pedagogicznej - strona 1 Egzamin Historia Myśli pedagogicznej - strona 2 Egzamin Historia Myśli pedagogicznej - strona 3

Fragment notatki:
PISMO KLINOWE na Bliskim i Dalekim Wschodzie powstała pierwsza cywilizacja i Sumerowie którzy wynaleźli pismo klinowe. Ten okres to zakładanie miast Babilon, Asyria, Mezopotamia. Budowano miasta podobne do dzisiejszych mury od 3-5 m wysokości. Były to miasta otoczone murem, miały studnie, magazyny na żywność. Budowanie miast otwiera nową epokę w dziejach człowieka. Rozwija się rzemiosło(kowal, piekarz), pojawia się handel zamienny, później pojawiają się pieniądze. Powstaje podział na mieszkańców wsi i miast (rolnicy i rzemiosło). JERYCHO (Palestyna) –pierwsze miasto z murami obronnymi. INNE Ur, Uruk, Erydu, Babilon, Sparta, Kartagina, Troja.
SOFIŚCI nauczyciele mądrości brali pieniądze za naukę, stworzyli system szkoły wyższej, byli materialistami, nie uważali Boga. Mówili że każdy człowiek jest ideałem jego wiedza i cnota.


WYCHOWANIE RYCERSKIE /połowa średniowiecza/ miało za zadanie wykształcenie dobrze przygotowanego do zadań wojennych rycerza. Po ukończeniu 7 lat wysyłany na dwór gdzie u boku pana usługiwał i pomagał mu, brał udział w ucztach, wyprawach, turniejach, obrzędach religijnych (paź). Również dziewczęta były wysyłane na dwór towarzyszyły i naśladowały damę dworu. Dzieci uczyły się podstaw elementarnych. Od 12 roku paź stawał się giermkiem, który towarzyszył panu w wyprawach, polowaniach, uroczystościach, pomagał w utrzymaniu konia, dbał o zbroję. Dziewczynki malowały się i uczestniczyły w balach. Chłopcy zdobywali znajomość kunsztu rycerza, ćwiczenia władania bronią, hartowanie ciała ora 7 cnót rycerskich

SOKRATES PLATON ARYSTOTELES KWINTYLIAN
Wspólnota pierwotna, średniowiecze, odrodzenie - renesans, oświecenie, czasy najnowsze
OKRES ROZBIORÓW
1772 I rozbiór /Rosja, Prusy, Austria/
1793 II rozbiór /bez Austrii/
1795 III rozbiór
PISMO KLINOWE na Bliskim i Dalekim Wschodzie powstała pierwsza cywilizacja i Sumerowie którzy wynaleźli pismo klinowe. Ten okres to zakładanie miast Babilon, Asyria, Mezopotamia. Budowano miasta podobne do dzisiejszych mury od 3-5 m wysokości. Były to miasta otoczone murem, miały studnie, magazyny na żywność. Budowanie miast otwiera nową epokę w dziejach człowieka. Rozwija się rzemiosło(kowal, piekarz), pojawia się handel zamienny, później pojawiają się pieniądze. Powstaje podział na mieszkańców wsi i miast (rolnicy i rzemiosło). JERYCHO (Palestyna) -pierwsze miasto z murami obronnymi. INNE Ur, Uruk, Erydu, Babilon, Sparta, Kartagina, Troja.
SOFIŚCI nauczyciele mądrości brali pieniądze za naukę, stworzyli system szkoły wyższej, byli materialistami, nie uważali Boga. Mówili że każdy człowiek jest ideałem jego wiedza i cnota.
POTAGORAS pochodził z Turcji, mówił że Bogowie mogą być lub nie
GORDIASZ twórca retoryki nic nie istnieje jeśli tak, to niedostępne dla człowieka i niemożliwe do wytłumaczenia
HIPIASZ słynny retoryk i poeta dobre jest to co jest pożyteczne i przyjemne
SIEDEM SZTUK WYZWOLONYCH astronomia, arytmetyka, geometria, gramatyka, dialektyka, muzyka, retoryka
CZTERY PRAWDY PLATONA mądrość, odwaga, sprawiedliwość, umiarkowanie. Uważał że duszą świata jest DEMIUK - bóg.
TRZY STOPNIE ARYSTOTELESA POZNANIA 1. postrzeganie /percepcja/ widzieć zmysłami i duszą, jaki jest świat jak go widzimy
stosowanie odpowiednich pomocy naukowych i metody indukcyjne / zbieranie informacji szczegółowych/
program nauczania
wprowadza przerwy w czasie nauki
zapamiętywanie próba zapamiętania wiedzy na całe życie
uogólnianie wiedza na własny użytek
próba ogólnej oceny
próba rozbudzenia /zaciekawienia

(…)

…”
Pojęcie złotego środka. Odkrył że w psychice zwalczają się dwa motywy przeciwieństwa. Warunkiem złotego środka jest ogoda (konsensusu)
OKRESY NAUCZANIA WG ARYSTOTELESA 1-7 lat zdrowie fizyczne, wychowanie domowe, wych przedszkolne/
8-15 lat wychowanie moralne, szkoła podstawa, pisanie, czytanie, rachowanie, muzyka, rysunki/
16-22 intelekt, rozum, zmysły, etyka, literatura, poezja, retoryka, polityka/
Trzy stopnie nauczania. Podstawowy, średni i wyższy.
TRZY DUSZE WG PLATONA - rozumna znajduje się w głowie /intelekt, umysłowość, myślenie, dotyczy królów, władców/
uczuciowa - w piersi /wychowanie moralne, życie psychiczne, dotyczy żołnierzy/
impulsywna - w przeponie /życie fizyczne, ciesielne, rolnicy, rzemieślnicy/
Uznawał wychowanie przedszkolne /3-6 lat/. Sporządzał wykaz bajek do oglądania, rodzaj zabawek, gier /był to już jakiś program wychowawczy/. Był zwolennikiem szkoły państwowej, nauka była obowiązkowa. Utworzył Akademię Platońską w 387r o charakterze wyższym. Nauka szkolna dzieci powinna być zabawą i przyjemną rozrywką.
TRZY DUSZE WG ARYSTOTELESA roślinna /1-7 lat poznanie zdrowotne, biologiczne
zwierzęca /8-15 lat wychowanie moralne, przywiązywanie uwagi do zmysłów, węch, słuch…
… badania naukowe
wydawano nowe podręczniki
powołano nadzór pedagogiczny
przyjęto jako zasadę wychowanie moralne, umysłowe i fizyczne
powołano seminaria nauczania
unowocześniono cały proces dydaktyczno-wych
wprowadzono samorządy uczniowskie
wprowadzono równe prawa dla dziewcząt
całe szkolnictwo przekazano w ręce świeckie
SZKOLNICTWO POLSKIE / Piłsudski 11.11.1918 w Warszawie odnowa II Rzeczypospolitej…

myśląca /16-22 poznanie intelektu i poznanie umysłowe,
Trzy stopnie nauczania. Podstawowy, średni i wyższy.
SIEDEM CNÓT RYCERSKICH Karol Wielki koronowany w 800r przywraca upadłe cesarstwo rzymskie /ukształtowanie sprawnego wojaka/
od 7-11 lat 12-14 giermek /jazda konno, pływanie, rzut oszczepem, szermierka/
20-21 /paź cnót rycerskich, myślistwo, gry, warcaby, śpiew/ po 21 uroczyste pasowanie na rycerza…
… w warcaby, śpiew, układanie pieśni. Po 14 roku giermek towarzyszy swemu panu wszędzie, zostaje wszechstronnie przygotowany do zawodu rycerza. Po 21 roku uroczyste pasowanie na rycerza. z okazji tej uroczystości odbywały się turnieje, zapasy, polowania, tańce. Pasowania udzielał pan waląc giermka w policzek. Składał przysięgę /wierność, dostawał miecz, konia pas, zbroję. Od tego czasu miał prawo założyć…
…. KONTREFORMACJA W POLSCE /Hozjusz, rozwój Luteralizmu przywódca luteran to Komeński/ W 1539 powstaje zakon Jezuitów /Loyda/ przeciwstawiający się naukom reformacj. Hamuje postęp, wpływ kościoła protestanckiego.. Jezuici byli rycerzami kościoła. Pierwszym generałem zakonu zostaje Klaudiusz Akwawiwa. Uporządkował politykę oświaty i organizację szkół zakonu. W 1564 do Polski Zakon sprowadza Stanisław Hozjusz…
… charakterystycznego dla Chin systemu wychowawczego który przetrwał do 1902. Opierał się na gęstej sieci szkolnictwa prywatnego i państwowego dostępnego dla wszystkich. Finałem jednak edukacji młodego chińczyka miał być jeden z trzech egzaminów państwowych do którego przygotowywano się całymi latami. Egzamin ten otwierał przed kandydatem wielką karierę i zapewnił wysokie stanowisko. Trzy egzaminy:
kończył się tytułem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz