praca - referat o Amosie Komeńskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4816
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
praca - referat o Amosie Komeńskim - strona 1

Fragment notatki:


Bibliografia:
1. S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej t. III Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu, Warszawa 1966
2. K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1967
3. http://www.kalwin.info/Komenski.php
4. J. A. Komeński, Wielka dydaktyka, PAN, Wrocław 1956


(…)


Był synem młynarza, który był członkiem sekty religijnej braci czeskich - jednej z odgałęzień hustycyzmu, zorganizowanej przez P. Chelczyckiego w XV wieku. Bracia czescy walczyli o zasady pierwotnego chrześcijaństwa, głosząc między innymi idee bezwzględnej równości wszystkich ludzi. Komeński musiał się niestety pogodzić szybko ze stratą rodziców, którzy zmarli w okresie jego wczesnej młodości. POGLĄDY…
… demokratycznym. W 1620 roku Czesi ponieśli klęskę pod Białą Góra, a w 1627 roku władze cesarskie wydały zarządzenie nakazujące wszystkim braciom Czeskim przyjąć w ciągu pół roku katolicyzm, albo opuścić kraj. Na początku 1628 roku, gdy ok. 30 tys. rodzin opuściło Czechy i udało się do Polski, do Siedmiogrodu, Komeński wraz z grupą uchodźców przybył do wielkopolskiego Leszna i tam objął obowiązki nauczyciela i zastępcy rektora w szkole magnackiej rodu Leszczyńskich. Ze względu na brak satysfakcji zawodowej, ponieważ świadomy był bardzo niskiego poziomu kształcenia, przestarzałych metod nauczania i braku podręczników. Dlatego postanowił ułatwić miejscowym dzieciom naukę w języku wykładowym szkoły, w języku łacińskim i przystąpił do tworzenia odpowiednich do tego podręczników. W wyniku czego stworzył w 1631…
… i podkreślał wagę problemu istoty pracy wychowawczej, która opierała się w jego mniemaniu na nauczania. Poświęcił się upowszechnianiu treści i metod nauczania, uważając, że spełniają podstawową rolę wychowawczą. Z racji jego wielu zasług w zakresie nauk pedagogicznych był twórcą nowoczesnego systemu oświaty. Bibliografia:
S. Wołoszyn, Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej t. III Pedagogika…
…. Comenius, urodził się 28 marca 1592 roku w Niwnicach na Morawach(Czechy) w biednej rodzinie. Zmarł 15 listopada 1670 roku w Amsterdamie. Znany jako czeski pedagog, filozof, reformator i myśliciel protestancki. Całe swoje życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, a szczególnie dydaktycznych. Twórca…
… pedagogów zwany „ojcem pedagogiki nowożytnej”. Jego działalność przypada na XVII wiek. W sensie filozofii i poglądów sięga do reformacji, dzieło „Wielka dydaktyka”. Należy budować system wychowawczy, najlepszy dla rozwoju społecznego: pedagogika naturalistyczna, wyraźny demokratyzm systemu wychowawczego; wszyscy objęci kształceniem przynajmniej w zakresie elementarnym, zwracanie uwagi na dzieci szkolne…
… kary fizyczne w stosunku do opornych uczniów, wskazując, że pogłębia ona jedynie niechęć, i strach dziecka do nauki, a niestety nie rozwiązuje problemu. Proces wychowawczy wg Komeńskiego: SZKOŁA MACIERZYSTA(6-7 ROK ŻYCIA): rozpoczyna się po urodzeniu; ważne jest wychowanie fizyczne, które obejmuje troskę matki o zdrowie dziecka, higienę odżywiania, ubiory, zabawy, ćwiczenia ruchowe; ważne wychowanie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz