Etyka urzędnicza - strona 3

Spór wokół kwestii stosunków własnościowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

SPORY WOKÓŁ KWESTII STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH. Pod¬stawową kwestią życia społecznego - angażującą filozofię, etykę, ekonomię, prawo - jest kwestia form własności środków wytwarzania. Jakkolwiek dla środowisk biznesu pod¬stawowe znaczenie ma określenie własności w sensie ekonomicznym i prawnym, to ni...

Uwagi wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

UWAGI WSTĘPNE. Wszelkie rozważania na temat etyki biznesu wymagają poprzedzenia uwagami wstępnymi, dotyczącymi tak podstawowych pojęć, jak mo¬ralność czy etyka. Stosowane powszechnie mają one sens ogólny, znaczenie uni¬wersalne. W odniesieniu do określonych dziedzin życia, w tym do biznesu, czy dzi...

Uwarunkowania i uzasadnienia etyki biznesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

UWARUNKOWANIA I UZASADNIENIA ETYKI BIZNESU. Jakie są podstawy, na których wznosi się konstrukcja tej etyki? Jakie racje ją uzasadniają i wspie¬rają? Można je ująć w dwie grupy. Pierwszą stanowią uzasadnienia - racje ogólnoetyczne, aksjologiczne - humanistyczne. Etyka biznesu obejmuje powszechnie uz...

Wartość i moralność pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

WARTOŚĆ I MORALNOŚĆ PRACY. Praca ludzka jest podstawą życia gospodarczego oraz przedmiotem, do którego odnosi się moralność, a moralność społeczna w szczególności. Problematyka pracy ludzkiej jest ściśle powiązana z kwestiami sensu istnienia, szcz꬜cia, losu ludzkiego, a także postępu społecznego,...

Zakres moralności indywidualnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

" ZAKRESY" MORALNOŚCI INDYWIDUALNEJ. Wartości i normy mo¬ralności indywidualnej dotyczą oczywiście postępowania jednostek ludzkich działa¬jących w zorganizowanej zbiorowości, uwikłanych w różnorodne układy więzi spo¬łecznych i sytuacje społeczne. Określa ona: - Stosunek człowieka do sameg...

Zarys historyczny etyki biznesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

ZARYS HISTORYCZNY ETYKI BIZNESU. Z pewną dozą przesady moż¬na powiedzieć, że problematyka ta ma tak długą historię, jak cywilizacja ludzka, podział pracy. Etyka biznesu nie była wszakże w historii wyodrębniana - była w niej wtopiona w problematykę etyki społecznej - życia gospodarczego, pracy i spr...

Zasada sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

ZASADA SPRAWIEDLIWOŚCI. Z zagadnieniami życia gospodarczego, wy¬twarzania i podziału, pracy, własności, ściśle powiązana jest problematyka, sprawiedli¬wości oraz równości. Należy ona do podstawowych w obszarze moralności społecznej. Pojęcia sprawiedliwości i równości należą do najczęściej używanych...

Zasada profesjonalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2863

Zasada profesjonalizmu Pracownik Urzędu m.st. Warszawy wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zasadę profesjonalizmu pod nazwą z...