Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - strona 2

note /search

Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3395

Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka: Rozwój w naukach przyrodniczych to określony proces zmian jaki podlega materia, a prowadzących do powstawania ciągle nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp. Rozwój jako termin genetyczny ...

Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2597

Biomedyka-pytania i odpowiedzi- kolokwium Pyt.1 Wyjaśnij pojęcie konstytucji (biotypu) osobnika. Konstytucja (biotyp) jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika, modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego. Ob...

Cechy biologiczne, psychiczne i motoryczne noworodka i niemowlęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

Cechy biologiczne, psychiczne i motoryczne noworodka i niemowlęcia Po urodzeniu wiotkość tkanek ciała i duże napięcia mięśni kończyn, dłonie ma stale zaciśnięte, zachowania charakterystyczne: odruch ssania, odruch Morro, odruch zaciskania palców. Widzi i potrafi wodzić wzrokiem, dobrze słyszy. 2 ...

Cechy dziecka okresie przed- i wczesnoszkolnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1533

Cechy biologiczne i motoryczne dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3-4lat : główne cechy dziecka: - dziecko jest mało samodzielne, - opanowało podstawy gramatyczne języka, - myślenie sensoryczno - motoryczne, - dziecko rozwiązuje zadania ruchowo spostrzeżeniowe, - dzieci nie potrafi...

Choroba sieroca - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1176

CHOROBA SIEROCA ETAPY CHOROBY SIEROCEJ 1. Dziecko protestuje przeciwko rozłączeniu z rodzicem płacząc i krzycząc. Starsze dzieci reagują agresją fizyczną, słowną lub obiema równocześnie. Agresja może być skierowana przeciwko sobie, przedmiotom lub innym osobom. 2. Dziecko nadal czuje

Najczęstsze choroby genetyczne uwarunkowane

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1498

WYMIEŃ NAJCZĘSTSZE CHOROBY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE Choroby genetyczne spowodowane są występowaniem zmutowanych genów, nieprawidłową liczba chromosomów lub ich nietypowa strukturą. Możemy je więc podzielić na: jednogenowe (wywołane mutacją w 1 genie, dziedziczone zgodnie z prawem Mendla) oraz wie...

Choroby przenoszone droga plciowa fazy rozwoju psychoseksualnego czlow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Sympatia - to pozytywny stosunek uczuciowy do danej osoby. Przyjaźń - to związek uczuciowy łączący osoby atrakcyjne psychicznie lub/i erotycznie dla siebie, połączony z bezinteresownością, czyli gotowością do niesienia pomocy i współdziałania. Rodzina- to instytucja społeczna, będąca wspólnota ...

Choroby przenoszone droga plciowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Wymień choroby przenoszone drogą płciową, ich główne objawy i przyczyny szerzenia się Choroby przenoszone drogą płciową dawniej zwane wenerycznymi (od bogini miłości Wenus -Wenera), to ogólna nazwa chorób przenoszonych przez kontakt płciowy, to choroby prawie zawsze przenoszone z osoby chorej na ...

Cykl komórkowy - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1533

Cykl komórkowy Cykl komórkowy - podział komórkowy (amitoza, mitoza, mejoza) AMITOZA- podział bezpośredni, polega na przewężeniu jądra, centrosomów i cytoplazmy. Charakterystyczny dla form niższych (bakterie, glony itp.) MITOZA - podział zachodzący w komórkach somatycznych, celem jest równomierny ...

Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1715

Czynniki genetyczne i środowiskowe wpływające na rozwój człowieka „Zdrowie” w świetle definicji Światowej Organizacji Zdrowia rozumie się jako subiektywnie odczuwaną pełnię sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej w wyniku odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska. Jak długo n...