Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2506
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium - strona 1 Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium - strona 2 Biomedyka - pytania i odpowiedzi - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


Biomedyka-pytania i odpowiedzi- kolokwium Pyt.1 Wyjaśnij pojęcie konstytucji (biotypu) osobnika. Konstytucja (biotyp) jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika, modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego. Obecnie konstytucję ujmuje się najczęściej jako stan reaktywności organizmu, wytworzony w procesie wzajemnych oddziaływań czynników środowiska na genotyp. Pyt.2 Wymień i scharakteryzuj znane Ci systemy typologiczne człowieka. Przez pojęcie typologii budowy ciała rozumiemy usystematyzowanie rozmaitych rodzajów i typów budowy ciała ludzkiego pod względem podobieństwa i różnic poszczególnych cech. W rożnych systemach typologicznych ujmowano najczęściej takie właściwości jak: a) budowa morfologiczna decydująca o wyglądzie i kształcie ciała, b) cechy mówiące o aktualnym stanie tkanek (kośćca, mięśni, tkanki tłuszczowej), c) cechy fizjologiczne i biochemiczne, przemiany materii, czynności hormonalnej, typ układu krążenia, d) typ układu nerwowego decydujący o cechach osobowości psychicznej, e) właściwości odpornościowe ustroju, cechy patologiczne i anomalie. Pierwsza typologia - Hipokratesa (IV w.p.n.e.) wyróżniła dwa typy: - suchotniczy - o szczupłej budowie, - apoplektyczny - o budowie silnej, masywnej. Typologia Hipokratesa została uzupełniona przez Galena. Na podstawie kryteriów charakterologicznych wyróżnione zostały cztery typy temperamentów - humory: - choleryczny - (chole-żółć) - wybuchowy, cechuje się łatwością utraty panowania nad sobą, reakcjami niewspółmiernymi z bodźcami, - sangwiniczny - (sanguis-krew) - o usposobieniu pogodnym, uczuciowym, aktywnym i żywym w reakcjach, - flegmatyczny - (flegma-śluz) - o małej pobudliwości, zrównoważeniu, opanowaniu i wytrwałości w działaniu, - melancholiczny - (melas chole-czarna żółć) - cechuje się małą ruchliwością, apatią, przewlekłymi stanami przygnębienia. Pyt.3 Opisz różne typy budowy ciała w klasyfikacji francuskiej C. Sigaud. a) typ trawienny - twarz szeroka, zwłaszcza w dolnej, żuchwowej części, szeroka klatka piersiowa o rozwartym kącie podżebrowym, b) typ oddechowy - twarz wydłużona z silnie rozwiniętym odcinkiem związanym z drogami oddechowymi, długie kończyny i klatka piersiowa, ostry kąt podżebrowy, c) typ mięśniowy - twarz prostokątna, proporcjonalna, równomierne proporcje tułowia w stosunku do kończyn, klatka piersiowa silnie rozwinięta, silny rozwój mięśni i owłosienia ciała, d) typ mózgowy - silny rozwój części mózgowej głowy, smukła budowa ciała, słabe umięśnienie, długie kończyny, ostry kąt podżebrowy. Pyt.4 Scharakteryzuj niemiecką typologię E. Kretschmera. Typologia niemiecka napisana jest w oparciu o opis morfologiczny, powiązana z właściwościami fizjologicznymi i wyższymi czynnościami nerwowymi. E. Kretschmer wyróżnił następujące typy:

(…)

… badania gibkości kręgosłupa polega na obserwowaniu, ile centymetrów poniżej lub powyżej podstawy (np. blatu stołka) może dosięgnąć rękami dziecko w czasie skłonu w przód. Metoda ta ujawnia jednak równocześnie zakres ruchu w stawach biodrowych, stad nie należy jej stosować, jeśli chodzi o dokładną kontrolę wyników usprawniania ruchowego kręgosłupa. Pyt.17 Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad…
… zwiększa swoje nachylenie ku przodowi. W okresie pokwitania u dziewcząt fizjologiczne nachylenie miednicy ku przodowi jest większe niż u chłopców . U noworodków prawidłowością jest szpotawe ustawienie kolan oraz zgięciowe ustawienie stawów biodrowych i kolanowych, które wynika z przewagi zginaczy nad prostownikami. Szpotawe ułożenie kolan utrzymuje się do ok. 3 roku życia, poczym przechodzi…
… położonymi najbardziej bocznie na grzebieniu kości biodrowej w linii pachowej środkowej. 9. szerokość klatki piersiowej - mierzona cyrklem, zawarta jest między najbardziej bocznie położonymi punktami na łukach żebrowych w linii pachowej środkowej na wysokości punktu xi. 10. Głębokość klatki piersiowej - mierzona cyrklem, zawarta jest między punktem xi a punktem leżącym na tej samej wysokości w linii…
… wszystkich spostrzeżeń danego zbioru podzieloną przez liczbę tych spostrzeżeń (N): Mediana (Me) określana jest jako punkt na skali pomiarowej, dzielący serię obserwacji na dwie równe części. Me= Oznaczenie wartości środkowej (mediany) krótkiej serii pomiarów: 2,3,5 7, 13,15,17 mediana 2. Modalna (moda-Mo) lub dominanta to wielkość, która najczęściej pojawia się w serii wyników. Uznaje się ją za wartość najbardziej…
… ściany tułowia. Noworodek posiada niemal zupełnie prosty kręgosłup. W wyniku pracy mięśni karku towarzyszących podnoszeniu głowy kształtuje się lordoza szyjna (ok.3-4 miesiąca życia), jej pogłębienie następuje przy siadaniu i raczkowaniu. Siadanie (ok.6 miesiąca) przyczynia się do kształtowania rozległej kifozy piersiowej. Ok.9-12 miesiąca życia, w efekcie pionizacji, następuje wysunięcie ku przodowi…
… wzgórka). Brodawka sutka wykształcona. O intensywnej pigmentacji. W ocenie rozwoju piersi, zwłaszcza jej wcześniejszych stadiów, przydatnym miernikiem może być określenie szerokości otoczki brodawki sutkowej. B. Stadia rozwoju narządów płciowych u chłopców (G-genitalia): G1 - faza dziecięca. Jądra, moszna i prącie o wielkości i proporcjach jak we wczesnym dzieciństwie; G2 - powiększenie jąder, wydłużenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz