Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka-opracowanie - strona 1 Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka-opracowanie - strona 2 Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia ontogenezy człowieka:
Rozwój w naukach przyrodniczych to określony proces zmian jaki podlega materia, a prowadzących do powstawania ciągle nowych form. Ponieważ nie stwierdzamy powrotu do stanu wyjściowego możemy z tym pojęciem łączyć stały postęp.
Rozwój jako termin genetyczny to proces uporządkowanego wzrostu i różnicowania będący wynikiem współdziałania genomu, cytoplazmy, środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Jest on zaprogramowanym następstwem zmian fenotypowych, nieodwracalnych w normalnych warunkach. Całość tych przemian stanowi cykl życiowy organizmu. Mówiąc o rozwoju jako terminie genetycznym wyróżniamy w nim 4 procesy:
Replikację genetyczną, tj. podwojenie się zawartej w chromosomach informacji genetycznej w trakcie mitozy
Wzrost, czyli powiększenie się masy organizmu, zjawisko związane z aktywnością metaboliczną komórek
Różnicowanie komórek pod względem struktury i funkcji, dające początek morfologicznie i funkcjonalnie zróżnicowanym grupom komórek
Histogeneza i ontogeneza, czyli proces tworzenia tkanek, charakteryzujący się określoną funkcją. Tkanki te tworzą następnie organy.
Rozwój osobniczy, tj. ontogenetyczny to zespół procesów kierowanych, nieodwracalnych, powiązanych wzajemnie ze sobą, kształtujących organizm osobnika od zapłodnienia do śmierci. Proces ten możemy ujmować w różnych aspektach- np. biologicznych, psychicznych czy też społecznych. Przemiany zachodzące w poszczególnych właściwościach są wzajemnie uwarunkowane, zazębiają się i uzupełniają co ma szczególne znaczenie w przypadku rozwoju człowieka. Stąd też wszelkie ich rozdzielenie ma tylko umowne znaczenie.
Rozwój fizyczny to kompleks (połączenie) morfo funkcjonalnych właściwości organizmu, stanowiących miarę jego fizycznych zdolności ujmowanych jako proces biologiczny.
Morfogeneza to proces wykształcenia określonej formy prowadzący do powstania nowego kształtu.
Aspekty rozwoju:
Jakościowe:
Wzrastanie- powiększanie się ciała
Rozrost- zwiększanie wymiarów i masy tkanek
Rozplem- mnożenie się liczby komórek na drodze podziału
Różnicowanie- doskonalenie struktury (budowy)
-Cytogeneza i histogeneza- przebudowa struktury komórek i tkanek
-Organogeneza-grupowanie się tkanek w określone układy i narządy
-Typogeneza dostrajanie się poszczególnych układów i narządów do pozostałych i formowanie się ogólnych kształtów i proporcji organizmu
Dojrzewanie- doskonalenie się funkcji
-Specjalizacja- kształtowanie się funkcji i narządów
- Integracja- dostrajanie się funkcji w ramach całego organizmu


(…)

fenyloalaninę w tyrozynę), np. galaktozemia- powstaje na skutek braku enzymu powodującego rozkład galaktozy.
Wpływ alkoholu na ciąże:
W czasie ciąży (wczesnej)- prowadzi do wad struktury, a w późniejszych okresach- prowadzi do defektów ośrodkowego układu nerwowego (oun).
Wpływa palenia papierosów na ciąże:
- dwukrotnie zwiększa się ryzyko poronienia
- dzieci matek palących mają niższy poziom inteligencji…

- Rytmiczność- różne tempo rozwoju w poszczególnych okresach ontogenezy
Energetyczno - informacyjne
Energetyka- wykorzystanie źródeł energii i koszt energetyczny procesów rozwojowych
Informatyka- źródła, charakter i mechanizmy przekazywania informacji
Metabolika- mechanizmy stymulacji i charakter przemiany materii (anabolizm, katabolizm)
Dystrybucja- sposób wykorzystywania energii i przemiany materii…
…, które starają się odkształcić plastycznie struktury biologiczne ustroju.
Zaburzenia w rozwoju somatycznym:
aberracje chromosomalne liczbowe- związane z nieprawidłowym rozejściem się chromosomów w trakcie mejozy. Najczęściej występującymi aberracjami liczbowymi są tri somie (występowanie dodatkowych chromosomów), np. 21 pary (zespól Downa), 18 pary (zespól Edwardsa), 13 pary (zespól Pataua).
aberracje…
…, szyszynki i grasicy, częściej mają miejsce zmiany gospodarki hormonalnej związanej z dojrzewaniem. Akceleracji ulega również rozwój motoryczny czego przejawem jest wcześniejsze siadanie, stanie, lepsze wyniki testów sprawności fizycznej. W niektórych regionach Polski, a także dzielnicach dużych miast (np. Łódź), wyniki badań auksologicznych wskazują na decelerację rozwoju, będącą odzwierciedleniem trudnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz