Bezpieczeństwo Państwa - strona 2

note /search

Wykład - Definicja Bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1778

Definicja Bezpieczeństwa: (subiektywne- nasze własne poczucie i obiektywne) Ryzyko- prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Rodzaje bezpieczeństwa: Podmiotowe, przedmiotowe, przestrzenne, Sposobu organizowania się, czasowe. Piramida potrzeb Maslowa potrzeby fizjologiczne potrzeby bezpieczeństwa...

Wykład - Katastrofy ekologiczne - podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2240

Katastrofy ekologiczne dzielimy na: - antropogeniczne- wywołane przez człowieka - nieantropogeniczne tzw. katastrofy naturalne- wywoływane przez czynniki niezależne od człowieka- najgroźniejsze nazywane są klęskami żywiołowymi katastrofy naturalne: powodowane są przez siły przyrody: trzęsienia zi...

Wykład - Komputer i Internet

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

KOMPUTER I INTERNET UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I INTERNETU- nowy rodzaj nałogu polegający na ustawicznym spędzaniu czasu na kontaktach z komputerem, zwłaszcza z siecią internet, charakteryzujący się wewnętrznym przymusem „ bycia w sieci” osoby uzależnionej. Wykorzystanie komputera- osoby uzależnion...

Wykład - Sieroctwo społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1113

SIEROCTWO SPOŁECZNE - RODZAJE - naturalne- w wyniku śmierci rodziców biologicznych - społeczne- pozbawienie opieki rodzicielskiej z innych powodów (alkoholizm, rozkład pożycia, bieda, choroby psychiczne lub fizyczne rodziców) - pozbawienie opieki rzeczywistej, pozostawienie pod opieką formalną -...

Wykład - Zadania gmin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

ZADANIA GMIN,POWIATÓW, WOJEWÓDZTW- UZUPEŁNIĆ FORMACJE WYKONAWCZE DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA: wyspecjalizowane organy państwowe podległe MSWiA: Policja, Straż Graniczna, Biuro ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna wyspecjalizowane organy państwowe podległe prezesowi Rady Ministrów: ABW,...

Wykład - Bieda

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Bieda- to sytuacja niezaspokojenia lub zaspokojenia na niskim poziomie potrzeb człowieka jeśli spełniony jest przynajmniej jeden czynnik: brak lub niedostateczna ilość i jakość środków do zaspokajania potrzeb brak lub istotne ograniczenie zdolności/możliwości legalnego i szybkiego zdobycia odpowie...

Wykład - podstawy prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1435

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA - PODSTAWY PRAWNE Zakres terytorialny obowiązywania pojęcia „bezpieczeństwo państwa” Dotyczy wszystkich atrybutów państwa - jego terytorium, jego obywateli, bez względu na miejsce pobytu, instytucji i funkcjonariuszy służb państwowych. Bezpieczeństwo publiczne a bezpieczeńs...

Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2317

Stany nadzwyczajne - specyfika stanu nadzwyczajnego, rodzaje stanów nadzwyczajnych. Konstytucja: - stan wojenny - stan wyjątkowy - stan klęski żywiołowej NSPK - Naczelny System Reagowania Kryzysowego Stany nadzwyczajne i stan n...

Wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3031

Bezpieczeństwo Państwa. Kategoria bezpieczeństwa - czym jest bezpieczeństwo? Dzisiejsze postrzeganie bezpieczeństwa rozpatrywane jest głównie przez przemiany polityczne, upadek ZSRR oraz drugą grupę wydarzeń; postęp technologiczny i globalizacja, odkrywanie nowych zadań przed państwami, obecnie ...

Wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2877

Bezpieczeństwo Państwa. Bezpieczeństwo ustrojowe; ochrania porządek konstytucyjny, treść bezp. ustrojowego jest wyprowadzana z konstytucji, jest wydobywana z innych dziedzin wiedzy, prawo konst. (np.). bezp.ustrojowe składa się z 3 elementów; zasady ogólne, które określają charakter państwa, dog...