Wykład - Definicja Bezpieczeństwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definicja Bezpieczeństwa - strona 1 Wykład - Definicja Bezpieczeństwa - strona 2

Fragment notatki:

Definicja Bezpieczeństwa: (subiektywne- nasze własne poczucie i obiektywne)
Ryzyko- prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy.
Rodzaje bezpieczeństwa: Podmiotowe, przedmiotowe, przestrzenne, Sposobu organizowania się, czasowe.
Piramida potrzeb Maslowa
potrzeby fizjologiczne
potrzeby bezpieczeństwa
potrzeby miłości i przynależności
potrzeby Szacunku i uznania
potrzeby samorealizacji
Bezpieczeństwo Państwa
Stan w którym nie są zagrożone byt, suwerenność, przetrwanie państwa oraz istnieją warunki do realizacji interesów narodowych i osiągania celów strategicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest Ono „ukierunkowane na przetrwanie państwa i narodu, tym elementom podporządkowane są inne dziedziny tj, biologiczne przeżycie ludności, poziom rozwoju społeczno- gospodarczego prawa i swobody obywatelskie, styl i jakość życia przyjazne środowisko.
Bezpieczeństwo lokalne-regionalne- wewnętrzne - zewnętrzne międzynarodowe
Bezpieczeństwo człowieka- stan w którym członkowie danej wspólnoty nie odczuwają zagrożenia czy lęku związanego z polityką innych państw. (Bezpieczeństwo zewnętrzne) lub też wynikającego z działań władz państw ( lub ich zaniechania) którym podlegają ( bezpieczeństwo wewnętrzne).
Akty prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym o samorządzie województwa, o działach administracji państwowej
Bezpieczeństwo zewnętrzne: suwerenność, niepodległość, nienaruszalność terytorialna
Bezpieczeństwo wewnętrzne: publiczne, społeczne, ład konstytucyjno prawny, ochrona ludności i majątku narodowego przed zagrożeniami i skutkami klęsk żywiołowych, jakość życia
Definicja bezpieczeństwo społeczne:
- ogół środków i realizacji interesów społeczeństwa i państwa w sferze społecznej i socjalnej
- rozwój socjalnej struktury i stosunków w społeczeństwie systemów zapewniania życia i socjalizacji ludzi
- bezpieczeństwo obywateli spokój społeczny czy praworządność
- stan społeczeństwa zapewniający nie tylko trwanie i przetrwanie narodu lecz również jego rozwój.
Bezpieczeństwo społeczne zależy od:
Państwa- pomoc społecznego
Rynku - praca zarobkowa
Rodziny
Wartości i cele narodowe: siła moralna i materialna państwa, wysoka pozycja międzynarodowa, byt, dobrobyt, rozwój stabilność gospodarcza, zachowanie tożsamości narodowej.
Dziedziny działalności państwa: Dyplomatyczna, Edukacyjna, Gospodarcza, Naukowa, Ekologiczna, kulturowa, Społeczna, inne
Edukacja- kultura bezpieczeństwa
wynik indywidualnych i grupowych wartości, podstaw, postrzegania, nawyków, kompetencji i wzorów zachowań
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz