Publiczne prawo konkurencji - strona 2

note /search

Porozumienia ograniczające konkurencję

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1281

POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ 1. Pojęcie porozumienia - w publicznym prawie konkurencji jest to pojęcie interpretowane szeroko - art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy OKiK: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo ...

Prawo konkurencji - Postępowanie antymonopolowe

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1491

Postępowanie antymonopolowe 1. Postępowanie przed Prezesem UOKiK 1) Przepisy wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań Postępowanie przez Prezesem jest prowadzone jako: a) postępowanie wyjaśniające; b) postępowanie antymonopolowe; c) postępowanie w sprawie stwierdzenia praktyki naruszającej zbioro...

Publiczne prawo konkurencji - ustawa UOKiK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1729

USTAWA UOKiK 1. Cele ustawy UOKiK - określenie warunków do rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów - określenie zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz naruszającym zbiorowe interes...