Publiczne prawo konkurencji - strona 2

Porozumienia ograniczające konkurencję

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1148

POROZUMIENIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ 1. Pojęcie porozumienia - w publicznym prawie konkurencji jest to pojęcie interpretowane szeroko - art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy OKiK: a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo ...

Prawo konkurencji - Postępowanie antymonopolowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1260

Postępowanie antymonopolowe 1. Postępowanie przed Prezesem UOKiK 1) Przepisy wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań Postępowanie przez Prezesem jest prowadzone jako: a) postępowanie wyjaśniające; b) postępowanie antymonopolowe; c) postępowanie w sprawie stwierdzenia praktyki naruszającej zbioro...

Relacja między publicznym a prywatnym prawem konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 784

RELACJA MIĘDZY PUBLICZNYM A PRYWATNYM PRAWEM KONKURENCJI - zaliczane do prawa konkurencji ustawa OKiK oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają na celu ochron...

Publiczne prawo konkurencji - ustawa UOKiK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1316

USTAWA UOKiK 1. Cele ustawy UOKiK - określenie warunków do rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów - określenie zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz naruszającym zbiorowe interes...