Publiczne prawo konkurencji - ustawa UOKiK

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Publiczne prawo konkurencji - ustawa UOKiK - strona 1

Fragment notatki:

USTAWA UOKiK 1. Cele ustawy UOKiK - określenie warunków do rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów - określenie zasad i trybu przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, a także antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki / koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium RP - określenie organów właściwych w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy * zakres podmiotowy - kogo chroni ustawa OKiK - przedsiębiorców - konsumentów * zakres przedmiotowy - co chroni ustawa - warunki rozwoju i ochrony konkurencji - interesy przedsiębiorców i konsumentów - kiedy chroni? - gdy został naruszony interes publiczny * ustawa OKiK reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję - zasada eksterytorialności - gdy praktyki te wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium RP 3. Stosowanie ustawy * ustawy nie stosuje się: - do ograniczeń konkurencji dopuszczonych na podstawie odrębnych ustaw  ustawa nie narusza też praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych; * JEDNAKŻE ustawę stosuje się: - ( może znaleźć zastosowanie) do zawieranych między przedsiębiorcami umów, w szczególności licencji, a także innych niż umowy praktyk wykonywania w/w praw wyłącznych - do umów dotyczących nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych lub technologicznych oraz zasad organizacji i zarządzania - gdy wobec nich podjęto działania zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu, jeśli skutkiem tych umów jest nieuzasadnione ograniczenie swobody działalności gospodarczej stron lub istotne ograniczenie konkurencji na rynku 4. Prawo wspólnotowe - w prawie Unii Europejskiej materialne normy publicznego prawa konkurencji zawarte są głównie w art. 3 lit. B oraz w art. 101-109 TFUE - najważniejsze obszary wspólnotowego prawa konkurencji to: * reguły antykartelowe * reguły dotyczące monopoli lub przedsiębiorstw zajmujących pozycję dominującą * reguły dotyczące kontroli połączeń przedsiębiorstw * reguły dotyczące monopoli państwowych, pomocy państwa oraz dumpingu


(…)

… dotyczących ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (w szczególności przepisów o ochronie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich i praw pokrewnych; * JEDNAKŻE ustawę stosuje się: - (może znaleźć zastosowanie) do zawieranych między przedsiębiorcami umów, w szczególności licencji, a także innych niż umowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz