Prawo Publiczne Międzynarodowe

note /search

Źródła prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2345

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład II – Źródła prawa międzynarodowego Zwyczaj międzynarodowy jest prawem niepisanym. Oznacza to, że nie ma np. żadnego oficjalnego publikatora norm zwyczajowych, który można by porównać do „Dziennika Ustaw”, czy „Monitora Polskiego”, w któr...

Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład I – Cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej Przykład 1.1 Przeprowadźmy eksperyment myślowy polegający na wyobrażeniu sobie jak wyglądałby polski porządek prawny, gdyby Jezus Chrystus przyszedł na świat w 2004 roku. Nie ma w...

Dopuszczalność użycia siły zbrojnej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 700
Wyświetleń: 4662

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VII – Dopuszczalność użycia siły zbrojnej Niektórzy autorzy podręczników zdają się ignorować ten fakt, ale w istocie stosowanie siły zbrojnej jest elementem stosunków międzynarodowych na równi z umowami międzynarodowymi czy istnieniem or...

Hierarchia źródeł w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład III – Hierarchia źródeł w prawie międzynarodowym Przykład 5.1 W ustawie prawo lotnicze znajduje się art. 122a o następującym brzmieniu: Jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa i organ dowodzenia obroną powietrzną, uwzględnia...

Obywatelstwo w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2590

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VI – Obywatelstwo w prawie międzynarodowym Obywatelstwo stanowi węzeł prawny łączący państwo i osobą fizyczną. Jego istnienie wpływa na pozycję prawną jednostki na dwóch głównych płaszczyznach:   na płaszczyźnie prawa krajowego (np. ...

Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2772

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład V- Państwo jako podmiot prawa międzynarodowego W rozumieniu prawa międzynarodowego państwem jest podmiot, który spełnia łącznie cztery podstawowe warunki: 1) Każde państwo musi mieć stałą ludność. Podkreślić należy, że zasadniczo nie ma ...

Pytania na egzamin - Zbrodnia przeciwko ludzkości

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2919

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Możliwe pytani na egzamin  (*) W przypadku utworzenia przez Polskę (na morzu terytorialnym RP) sztucznej wyspy w pobliżu Sopotu: (a) dojdzie do naruszenia prawa międzynarodowego, które zabrania tworzenia sztucznych wysp; (b) wyspa „wygeneruje”...

Odpowiedzialność karna osób fizycznych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 952

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład VIII – Odpowiedzialność karna osób fizycznych Wiemy już, że kraje mogą używać siły zbrojnej zgodnie z prawem – np. na mocy Art. 51 KNZ. Nie oznacza to jednak, że wojska tych państw, dokonując interwencji, zawsze działają w zgodzie z praw...

Prawo morza - wykład - Prawo nieszkodliwego przepływu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3738

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład IX – Prawo morza 1. Kolejność obszarów zaczynając od tych najbliżej terytorium państwa:   morskie wody wewnętrzne (prawo nieszkodliwego przepływu tutaj nie obowiązuje...

Skutki naruszenia norm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Publiczne Międzynarodowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1127

Dr. Marek Wasiński Prawo Publiczne Międzynarodowe Wykład IV – Skutki naruszenia norm Każda norma prawa międzynarodowego (np. norma traktatowa, zawarta w uchwale rządowej organizacji międzynarodowej), która jest sprzeczna z normą peremptoryjną – nie wiąże prawnie (tzn., np., nie rodzi zobowiąza...