Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - strona 3

Procedura tworzenia budżetu Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Procedura tworzenia budżetu Unii Europejskiej I. Uwagi wprowadzające art. 272 TWE/art. 177 TEWEA; rok budżetowy - od 01.01. do 31.12. wykonuje KE → art. 275 TWE/art. 179a TEWEA rozliczenie za poprzedni rok budżetowy dla R i PE ...

Proces legislacyjny w II filarze Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Proces legislacyjny w II filarze Unii Europejskiej I. Uwagi ogólne znaczne różnice w stosunku do I filaru → głównie RE i R, a rola KE i PE ograniczona → koordynatorem prac jest państwo sprawujące prezydencję  wg doktryny mechani...

Proces legislacyjny w III filarze Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Proces legislacyjny w III filarze Unii Europejskiej I. Inicjatywa prawotwórcza bezpośrednia: państwa czł.; KE; okres miedzy T z M a T z A KE miała inicjatywę tylko w zakresie kwestii walki z narkomanią oraz oszustw o mię­dzyna...

Skarga odszkodowawcza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

Skarga odszkodowawcza uregulowania w T lakoniczne: Art. 225 TWE: Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszko­dowań określonych w art. 288 akapit drugi.  SPI rozpoznaje skargi wniesione v W; Art. 288 TWE: O...

Trójfilarowa struktura Unii Europejskiej i jej konsekwencje prawne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Trójfilarowa struktura Unii Europejskiej i jej konsekwencje prawne I filar - Wspólnoty Europejskie; II filar - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpie­czeństwa (tytuł V TUE); III filar - Współpraca Policyjna i Sądowa w Spra­wach Karnych (tytuł VI TUE); tradycyjna współpraca międzyrządowa (pomimo w...

Wydawanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Wydawanie opinii przez Trybunał Sprawiedliwości jedyna prewencyjna kontrola legalnosci → art. 300 ust. 6 i 7 TWE: 6. Parlament Europejski, Rada, Komisja lub Państwo Członkowskie mogą uzyskać opinię Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zgodności przewidywanej umowy z postanowieniami niniejszego trak...

Zasady stosowania prawa UE w II i III filarze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Zasady stosowania prawa UE w II filarze instrumenty prawne uchwalane przez R i RE w ramach II filaru mają gł. wymiar polityczny i jako takie nie podlegają aplikacji na płaszczyźnie krajowej → wg doktrynie nie mają zastosowania do tych aktów: zasada pierwszeństwa, skutku bezpośredniego, skutku pośre...

Flaminio Costa - wyrok

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: tezy, podstawy wyroku, podstawy prawne, argumenty, wyrok....

Buy Irish - wyrok

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: tezy, postanowienia, argumenty....