Proces legislacyjny w II filarze Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces legislacyjny w II filarze Unii Europejskiej - strona 1 Proces legislacyjny w II filarze Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:

Proces legislacyjny w II filarze Unii Europejskiej
I. Uwagi ogólne
znaczne różnice w stosunku do I filaru → głównie RE i R, a rola KE i PE ograniczona → koordynatorem prac jest państwo sprawujące prezydencję  wg doktryny mechanizmy zbliżone do klasycznej współpracy międzypaństwowej;
II. Inicjatywa prawotwórcza
głównie RE oraz R  przeważnie ta instytucja, która ma kompetencje do uchwalenia danego aktu, a wyjątek to wspólne strategie - przez RE na wniosek R (art. 13 ust. 3 TUE);
ważna rola też państw czł.;
refleksy inicjatywy pośredniej:
art. 14 ust. 4 TUE → R żąda od KE przedłożenia wszelkich właściwych propozycji dot. II filaru;
art. 22 TUE → każde państwo czł. lub KE może zwrócić się do R z pytaniami dot. II fila­ru oraz przedkładać propozycje;
art. 21 TUE → PE może kierować do RE zalecenia;
III. Wybór podstawy prawnej oraz instrumentu działania
każdy z instrumentów z art. 12 TUE ma jasno zdefiniowaną funkcję:
wspólne strategie → określają podstawowe założenia WPZiB tak gdzie państwa mają wspólne interesy;
wspólne działania → tworzone, gdy potrzebne działania operacyjne;
wspólne stanowiska → określają podejście UE do konkret­nego zagadnienia o charakterze geograficznym lub przedmiotowym;
decyzje → charakter wykonawczy;
UE działa w zakresie kompetencji po­wierzonych przez państwa czł. → TUE w zakresie WPZiB bardzo ogólnie jedynie określa sfery współpracy państw na poziomie UE;
IV. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa instrumentów WPZiB
niewiele regulacji dot. tego, ale ważny zwyczaj i stosowanie odpowiednie z I filaru;
w/w międzyinstytucjonalne porozumienie z 1998 r. nie dot. II fialru, ale stanowisko R załączone do porozumienia - te zasady powinny stanowić inspirację;
RegR - wspólne strategie, działania i stanowiska powinny w nazwie mieć określenie:
organu, który je przyjął;
sygnatury (numer aktu, rok uchwalenia, skrót WPZiB);
daty przyjęcia aktu;
przedmiotu regulacji;
praktyka: dot. to też decyzji;
akty w II fialrze konstruowane analogicznie do aktów z I filaru;
treść - przepisy, przed preambuła (odniesienia do podstawy prawnej oraz założeń i celów);
wspólne strategie odmiennie - forma raportu - części, bez przepisów;
V. Procedura decyzyjna w ramach WPZiB
brak standardowych i rozbudowanych mechanizmów decyzyjnych → R i RE, a stopień zaangażowania zależy od instrumentu:
RE - określa zasady oraz ogólne wy­tyczne, decyduje o wspólnych strategiach;

(…)

… oraz wspólnych stanowisk decyduje każdorazowo R albo COREPER (jednomyślnie);
instrumenty implementujące wspólne działania, wspólne działania, wspólne stanowiska oraz inne decyzje na podstawie wspólnych strategii → R lub COREPER (zwykła większość);
w Dz. Urz., we wszystkich językach urzędowych (jednakowo autentyczne);
gdy nie publikowane - notyfikacja adresatom;
wejście w życie → RegR → termin nich wskazany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz