Proces legislacyjny w III filarze Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces legislacyjny w III filarze Unii Europejskiej - strona 1 Proces legislacyjny w III filarze Unii Europejskiej - strona 2

Fragment notatki:

Proces legislacyjny w III filarze Unii Europejskiej
I. Inicjatywa prawotwórcza
bezpośrednia:
państwa czł.;
KE;
okres miedzy T z M a T z A KE miała inicjatywę tylko w zakresie kwestii walki z narkomanią oraz oszustw o mię­dzynarodowym zasięgu;
gdy KE ma inicjatywę, może najpierw wydać dokumenty programowe, np. Zielone Księgi → np. zielona księga dot. procedural­nych środków ochronnych dla podejrzanych i pozwanych w postęp. karnym z 2003 r. → potem prace legislacyjne;
pośrednia:
PE może kierować do R zalecenia;
publikacja tych projektów (tak rozp. 1049/2001/EC oraz RegR) → chyba, że R albo COREPER postanowi inaczej;
budowa projektów jak w I filarze, tzn. z uzasadnienie;
II. Wybór podstawy prawnej oraz rodzaju aktu prawnego
TUE dot. WPiSwSK są ogólne → praktyka: powszechne stosowanie kilku podstaw prawnych dla jednego aktu;
np. decyzja ramowa o zwalczaniu terro­ryzmu, decyzja ramowa o zwalczaniu przemytu ludzi;
kompetencje zdefiniowane ogólnie, ale zdeterminowane przez cele przypisane poszczególnym aktom z art. 34 ust. 2 TUE:
wspólne stanowiska → ogólnie precyzują sposób działania UE w konkretnych obszarach;
decyzje ramowe → cel - zbliżanie przepi­sów państw czł.;
decyzje → dla innych rezultatów;
kon­wencje → tam, gdzie nie mogą być w/w instrumenty;
problem → rozgraniczenie kompetencji między I i III filar:
np. uregulowanie kwestii nielegalnego przekraczania granic w dyrektywie, a sankcje karne w decyzji ramowej;
np. kwestie dot. odp. karnej za naru­szenie prawa ochrony środowiska → początkowo jako dyr., a pod presją R jako decyzja ramowa;
III. Zasady techniki prawodawczej oraz budowa aktów prawnych
stan prawny zbliżony do II filaru, wiec porozumienie międzyinst. z 1998 r. tylko jako inspiracja;
RegR → w tytule: nazwa, data przyjęcia, sygnatura (numer aktu prawnego, data wy­dania oraz skrót WSiSW), opis przedmiotu aktu;
praktyka: decyzje i decyzje ramowe analogicznie jak I filar;
IV. Procedura legislacyjna w III filarze UE
procedura zbliżona do procedury konsultacji → art. 34 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 TUE:
art. 34 ust. 2 → R (procedury z tego tytułu) przyjmuje środki sprzyja współpracy, przyczyniając się do celów UE domyślnie na wniosek państwa czł. lub KE może ...;
art. 39 → przed decyzjami ramowymi, decyzjami i konwencjami opinia PE (termin określa R - min. 3 m-ce);
V. Publikacja i wejście w życie aktów prawnych w III filarze Unii Europejskiej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz