Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności - strona 2

Ewidencja ludności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obo...

Formy nabycia obywatelstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2835

USTAWA O OBYWATELSTWIE POLSKIM - z 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim - tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 28 poz. 353 z późniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 42. zasada ciągłości obywatelstwa polskiego - mówi o tym, ze w dniu wejścia w ż...

Prawo o paszportach

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

PRAWO O PASZPORTACH z dnia 29 listopada 1990 r. Dz. U. z 1991 r. Nr 2 poz. 5 Paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osob...

Rejestracja stanu cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w formie: 1) aktu stanu cywilnego, 2) decyzji, 3) postanowień w sprawach określonych w art. 24, 25 i 89 - chyba, że z przepisów ustawy wynika inna forma załatwienia sprawy. J...

Utrata obywatelstwa polskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

UTRATA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Nie można nikogo pozbawić obywatelstwa polskiego. Obywatel polski traci obywatelstwo na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cu...

Zmiana imion i nazwisk

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr A. Hanus-Turzyńska
 • Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Prawo o zmianie imion i nazwisk - ustawa z 1956 r. Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328 z późn. zmianami. Każdy obywatel polski może na swój wniosek zmienić imię i nazwisko na wskazane przez siebie tylko i wyłącznie na swój wniosek. Zmi...