Formy nabycia obywatelstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy nabycia obywatelstwa - strona 1 Formy nabycia obywatelstwa - strona 2 Formy nabycia obywatelstwa - strona 3

Fragment notatki:

USTAWA O OBYWATELSTWIE POLSKIM - z 15.02.1962 r. o obywatelstwie polskim - tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 28 poz. 353 z późniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 42.
zasada ciągłości obywatelstwa polskiego - mówi o tym, ze w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie na podstawie dotychczasowych przepisów.
zasada wyłączności obywatelstwa polskiego - obywatel Polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa.
zasada niezależności obywatelstwa polskiego od zawarcia związku małżeńskiego - zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osoba nie będącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
zasada niezależności od zmiany obywatelstwa przez jednego z małżonków - polega na tym, zmiana obywatelstwa jednego z małżonków nie pociąga za sobą zmiany obywatelstwa drugiego małżonka.
Formy nabycia obywatelstwa
1. prawo krwi - iussangwinis - dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie, gdy:
1) oboje rodzice są obywatelami polskimi albo
2) jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego obywatelstwa - apatryda, bezpaństwowiec.
2. prawo ziemi - ins solis - dziecko urodzone lub znalezione w Polsce nabywa obywatelstwo polskie gdy oboje rodzice są nieznani, bądź też nieokreślone jest ich obywatelstwo lub nie posiadają żadnego obywatelstwa. Te przypadki to jest bezwzględna ochrona obywatelstwa polskiego.
Względna ochrona obywatelstwa polskiego polega na tym, że - dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże rodzice w oświadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo. W braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do sądu. Ten organ - to w kraju - starosta, za granicą - konsul.
Prawo powrotu do obywatelstwa polskiego - polega ono na tym, iż dziecko, które nabyło obywatelstwo polskie - jeżeli po ukończeniu szesnastu lat, a przed upływem sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.
Nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców - cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie poprzez nadanie, którego dokonuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na jego wniosek.


(…)

… w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się - w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może być krótszy.
nadanie obywatelstwa polskiego może ale nie musi być uzależnione od złożenia dowodu utraty albo zwolnienia z obywatelstwa obcego.
Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską.
Gdy nadano obywatelstwo jednemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz