Nabycie i utrata obywatelstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie i utrata obywatelstwa - strona 1

Fragment notatki:

Nabycie i utrata obywatelstwa W Polsce obowiązuje zasada wyłączności obywatelstwa, znaczy to tyle, że obywatel polski nie może być jednocześnie uznany za obywatela innego kraju.
Obywatelstwo można nabyć: 1.Z mocy prawa - nabywają obywatelstwo osoby urodzone z rodziców obywateli Polskich lub gdy 1 z rodziców jest obywatelem polskim a drugi jest nieznany bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo. Z mocy prawa obywatelstwo może nabyć także dziecko urodzone lub znalezione w Polsce gdy oboje rodziców są nieznani lub nieznane jest ich obywatelstwo. Sposobem nabycia obywatelstwa z mocy prawa jest także nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji. Repatriacja dotyczy osób, które wykazują polskie pochodzenie, jest stwierdzone w drodze decyzji administracyjnej 2.W drodze aktu administracyjnego - następuje w drodze aktu prezydenta RP i dotyczy cudzoziemców którym można nadać obywatelstwo albo uznać ich za obywateli polski. 3.Przez oświadczenie woli - dotyczy cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie na terytorium RP którzy pozostają co najmniej 3 lata w związku małżeńskim i nabywają oni obywatelstwo jeżeli złożą oświadczenie które zostanie przyjęte. Utrata obywatelstwa jest możliwa na wniosek zainteresowanego i po wyrażeniu zgody przez Prezydenta RP.
Nikogo nie można pozbawić obywatelstwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz