Regulacja administracyjno-prawna statusu osoby fizycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja administracyjno-prawna statusu osoby fizycznej - strona 1

Fragment notatki:

VII Regulacja administracyjno - prawna statusu osoby fizycznej
Obywatelstwo - to więź prawna między jednostką (osobą fizyczną) a państwem, z której wynikają określone wzajemnie uprawnienia i obowiązki.
Zasady ogólne prawa o obywatelstwie polskim
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim
O obywatelstwie traktuje art. 34 Konstytucji RP
Zasady konstytucyjne
ciągłość obywatelstwa
wyłączność obywatelstwa polskiego
równouprawnienie małżonków w zakresie obywatelstwa
Art. 34 ust.1 K
1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa ustala ustawa.
2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba, że sam się go zrzeknie.
Art. 3 ustawy o obywatelstwie polskim
1. Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą nie będącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
2. Zmiana w obywatelstwie jednego z małżonków nie pociąga za sobą zmiany obywatelstwa drugiego.
Istnieją dwa systemy nabywania obywatelstwa: 1. prawo ziemi - ius soli - obowiązuje między innymi w USA. Obywatelstwo uzyskuje się
przez urodzenie się w danym kraju.
2. prawo krwi - ius sangriuris - obowiązuje w Polsce. Obywatelstwo uzyskuje dziecko po
rodzicach. (może uzyskać ich dwa, gdy jedno z rodziców ma jedno obywatelstwo, a drugie -
drugie)
Bez względu ile dany obywatel miałby paszportów (obywatelstw) w danym kraju, jest on
traktowany jako obywatel tego właśnie kraju.
Nabycie obywatelstwa w prawie polskim: z mocy prawa:
przez urodzenie
przez znalezienie
przez repatriację
przez uznanie za repatrianta
na podstawie aktu indywidualnego nadanie obywatelstwa polskiego wg art. 8 ustawy, można nadać obywatelstwo polskie, jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie, przez co najmniej 5 lat
uznanie za obywatela polskiego cudzoziemiec, który nie ma żadnego obywatelstwa lub posiada nieokreślone obywatelstwo, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie, przez co najmniej 5 lat
przez złożenie oświadczenia woli i jego przyjęcie przez właściwy organ
formy uproszczone:
opcja - osoby, które spełniły przesłanki do nabycia obywatelstwa z mocy prawa, lecz nie nabyły go wskutek oświadczenia rodziców o wyborze innego obywatelstwa po ukończeniu 16 roku życia, do 6 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności po złożeniu odpowiedniego oświadczenia
uproszczona naturalizacja - nabycie obywatelstwa przez naturalizację następuje na mocy zezwolenia na osiedlenie i po przebywaniu na terytorium państwa przez 5 lat; uproszczona forma polega na skróceniu tego czasu do 3 lat przy zawarciu małżeństwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz