Edukacja zdrowotna - strona 3

Gerontologia - obszerna definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3759

I. GERONTOLOGIA JAKO NAUKA . 1. Przedmiot badań, miejsce wśród innych nauk, podstawowe pojęcia. Gerontologia jest nauką o starości i o wszystkich związanych z nią zjawiskach i problemach. Jej nazwa utworzona została ze słów pochodzenia greckiego: geras - starość, geron - starzec lub mędrzec, logos ...

Edukacja zdrowotna - dobór treści edukacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

5. EDUKACJA ZDROWOTNA - JEJ ISTOTA, PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ, DOBÓR TREŚCI. Z wykładów: Dobór treści edukacji zdrowotnej człowiek stary charakteryzuje się odmiennością biologiczną człowiek stary jest wizerunkiem nieuchronnego końca życia nie jesteśmy w stannie zatrzymać starzenia, ale możemy je op...

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie Magdalena Woynarowska-Sołdan Uniwersytet Warszawski Znaczenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły Wyniki wielu badań wskazują, że pozytywny, wspierający klimat społeczny szkoły: sprzyja osiągnięciom szkolnym uczniów, ich motywacji do nauki, satysfakc...

Odporność swoista i nieswoista

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2051

Wyjaśnij co oznacza pojęcia: „odporność swoista- bierna i czynna, naturalna i sztuczna, odporność nieswoista” . Mechanizm odporności organizmu jest skomplikowany i nie poznano jeszcze w pełni procesu jego działania. Powstał on w trakcie rozwoju filogenetycznego człowieka. Pierwszym mechanizmem była...

Edukacja zdrowotna - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2170

Koncepcja cyklu uczenia się przez doświadczanie i jej przydatność w edukacji zdrowotnej. Wyjaśnić rolę ucznia i nauczyciela. Cykl uczenia się przez doświadczenie jest częścią teorii uczenia się przez doświadczenie opracowanej przez D. A. Kolba (1984) i zakłada, że wiedza tworzona jest w procesie od...

Edukacja zdrowotna - pożądane kompetencje nauczycieli

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

NAUCZAJ Ą CY: jest przewodnikiem (doradcą, liderem, animatorem) uczących się nie wchodzi w rolę "eksperta" ("mistrza"), który "musi wszystko wiedzieć"; ogranicza ocenianie, komentarze, narzucanie własnego zdania, ma odwagę powiedzieć: "nie wiem, ale sprawdzę i odp...

Źródła informacji o zdrowiu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Źródła informacji o zdrowiu; różnica między wiedzą a zachowaniami zdrowotnymi i działaniami na rzecz zdrowia Mass media - środki masowego przekazu, masowej komunikacji lub społecznego oddziaływania. Radio, prasa, telewizja, Internet. Media są jednym z głównych źródeł informacji o zdrowiu i choroba...

Czynniki wpływające na kształtowanie zachowań zdrowotnych - omówienie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1148

Czynniki wpływające na kształtowanie zachowań zdrowotnych Styl życia jednostki, w tym jego zachowania zdrowotne zmieniają się w okresie całego życia. Zmiany te są zależne od wielu różnorodnych czynników, w tym właściwości człowieka (wiek, płeć, stan zdrowia itp.) oraz różnorodnych czynników środowi...

Kompetencje i cechy osoby prowadzącej edukację - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Kompetencje i cechy jakie powinna posiadać osoba prowadząca edukację zdrowotną Dwie grupy zawodowe zajmują się nauczaniem edukacji zdrowotnej - pracownicy medyczni i nauczyciele. Ich kompetencje : pracownicy medyczni nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wiedza medyczna Szero...

Założenia biomedyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Omówić założenia biomedycznego i socjoekologicznego modelu zdrowia Biomedyczny model zdrowia: ukształtowany pod wpływem mechanistycznej teorii przyrody (życia) Kartezjusza dualizm: Podział na sferę ducha (nauki humanistyczne) i sferę materii (nauki przyrodnicze) świat materialny jest maszyną: Mas...