Edukacja zdrowotna - dobór treści edukacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja zdrowotna - dobór treści edukacyjnych - strona 1 Edukacja zdrowotna - dobór treści edukacyjnych - strona 2

Fragment notatki:

5. EDUKACJA ZDROWOTNA - JEJ ISTOTA, PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ, DOBÓR TREŚCI. Z wykładów: Dobór treści edukacji zdrowotnej człowiek stary charakteryzuje się odmiennością biologiczną
człowiek stary jest wizerunkiem nieuchronnego końca życia
nie jesteśmy w stannie zatrzymać starzenia, ale możemy je opóźnić.
- Dobór treści przekazywanych w ramach edukacji zdrowotnej nie może być przypadkowy i nieprzemyślany. Należy się opierać na dydaktyce oraz historii wychowania a także na koncentrycznym układzie treści.
- wiedzę należy czerpać z pedagogiki, medycyny, wiedzy o żywieniu, higienie i ruchu. Wszelkie przekazywane treści kształcenia muszą być poparte badaniami naukowymi. - wraz z reformą edukacji do szkół wprowadzono edukację prozdrowotną i to właśnie ten proces sprzyja ludzkiemu rozwojowi. -Pomimo edukacji zdrowotnej w szkole w społ. nie widać pożądanych efektów. -gdybyśmy chcieli zanegować edukację zdrowotną, to musielibyśmy zanegować całą instytucję szkolną. - trzeba pamiętać, że człowiek dorosły ma już pewną wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ale i utrwalone nawyki. Jego zasób wiedzy i umiejętności wynika w znacznej mierze z edukacji intencjonalnej. INTENSYWNOŚĆ PROCESU EDUKACYJNEGO wg. M. Demel
NACZELNY CEL EDUKACJI ZDROWOTNEJ: (M. Demel) „życie pełne i szczęśliwe”/ przedłużanie życia ludzkiego. WARUNEK: warunkiem osiągnięcia jest kondycja somato- psycho- społeczna człowieka. ŚRODKI: GR. Kondycja biologiczna człowieka, którą zapewnia aktywność ruchowa
GR. Odżywianie się i żywienie- właściwa dostosowana do wieku dieta
GR. Opieka socjalna i medyczna- profilaktyka i leczenie, rehabilitacja, samo profilaktyka, samo leczenie. Jeśli rozpatrujemy temat edukacji zdrowotnej od strony geriatrii wyróżniamy:
→ PROFILAKTYKĘ
→ PREWENCJA- można to realizować po przez:
Metody medyczne
Metody pedagogiczne
3 SPOSOBY PROFILAKTYKI- PREWENCJI:
PREWENCJA ETIOLOGICZNA- ( etiologia - nauka o chorobach)
PREW. OSŁONOWA- modyfikacja przyczyn danego zjawiska - skupia się na czynnikach modyfikujących starzenie człowieka. Jednym z przykładów jest: aktywność ruchowa, używki i leki, choroba i chorowanie, relacje społeczne.
PROFILAKTYKA KOREKCYJNA - maskowanie wskaźników starości , budowanie pozytywnego wizerunku siebie- np. po przez przeświadczenie i uczestniczenie w pracy (nie ważny rodzaj).
Dalsze opracowanie na podstawie: B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki

(…)

…. Induski, Z. Jethon, L.T. Dawydzik, Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia
edukacja zdrowotna = edukacja prozdrowotna = edukacja do zdrowia
Edukacja <łac. educatio - wychowanie, pielęgnowanie> obejmuje ogół wielowymiarowych działań i procesów służących wychowaniu i kształceniu osób lub grup społecznych i może być traktowana jako proces permanentnego uczenia się człowieka przez całe życie.
Termin „edukacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz