Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie - strona 1 Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie - strona 2 Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie - strona 3

Fragment notatki:

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie Magdalena Woynarowska-Sołdan Uniwersytet Warszawski Znaczenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły Wyniki wielu badań wskazują, że pozytywny, wspierający klimat społeczny szkoły:
sprzyja osiągnięciom szkolnym uczniów, ich motywacji do nauki, satysfakcji ze szkoły, a w przypadku nauczycieli - satysfakcji z pracy,
wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne, poczucie własnej wartości, samopoczucie uczniów i pracowników, zmniejsza ryzyko występowania różnych dolegliwości, urazów,
zmniejsza ryzyko występowania wśród uczniów zachowań ryzykownych (palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie innych substancji psychoaktywnych, zachowania związane z przemocą itd.).
Można uznać, że pozytywny klimat społeczny szkoły decyduje o jakości życia szkoły i jest zasobem dla zdrowia uczniów i pracowników. Z tego powodu jeden z pięciu standardów szkoły promującej zdrowie dotyczy klimatu społecznego szkoły. Został on sformułowany w następujący sposób:
Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający:
satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz
wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej
Pojecie klimatu społ ecznego szkoły Termin „klimat społeczny szkoły” ma w piśmiennictwie wiele synonimów:
klimat psychospołeczny, klimat pedagogiczny, klimat organizacyjny,
atmosfera szkoły (klasy), atmosfera wychowawcza,
środowisko psychospołeczne szkoły, środowisko emocjonalne klasy, środowisko społeczne,
kultura szkoły,
etos szkoły, ukryty program szkoły.
Analiza piśmiennictwa wskazuje, że klimat społeczny szkoły jest pojęciem złożonym i niejednoznacznym, różnie definiowanym. Uniemożliwia to stworzenie uniwersalnej definicji. Dla potrzeb autoewaluacji w szkołach promujących zdrowie przyjęto, że klimat społeczny szkoły jest pojęciem:
Subiektywnym - dotyczy tego, jak członkowie społeczności szkolnej postrzegają, oceniają i reagują na to, co się dzieje w szkole, w klasie, w relacjach między członkami społeczności szkolnej . Poszczególne elementy klimatu społecznego szkoły mogą być odmiennie postrzegane przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz rodziców i z tego powodu należy zbierać opinie wszystkich tych grup;
Posiadającym wiele wymiarów, zależnych m. in. od celu badania. Definicję klimatu społecznego szkoły można tworzyć przez wyliczenie wszystkich wymiarów. W związku z powyższym, klimat społeczny szkoły zdefiniowano poprzez ustalenie specyficznych dla SzPZ wymiarów. Wyróżniono dwie grupy wymiarów:


(…)

… międzyludzkie,
wsparcie społeczne,
motywowanie do osiągania sukcesów,
możliwości efektywnej pracy na lekcjach,
przestrzeganie praw uczniów, znajomość reguł i ich ocena.
2. Negatywne: przeciążenie nauką i pracą oraz częste odczuwanie stresu w szkole,
występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów.
. Metody badania klimatu społecznego szkoły (tabela)
Grupa badana
Metoda i technika
Metody jakościowe…
… sprawdzone dwukrotnie, łącznie w 23 szkołach promujących zdrowie, które wyraziły zgodę na udział w badaniach pilotażowych. Wzięło w nich udział ponad 3000 osób ze wszystkich grup społeczności szkolnej. Badanie przeprowadzili szkolni koordynatorzy do spraw promocji zdrowia i nauczyciele. Dzięki opiniom osób badanych i przeprowadzających badanie oraz zastosowaniu statystycznych procedur analizy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz