Technologia informacyjna - strona 2

note /search

Kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Kody Kreskowe UCC/EAN-128 1 Wstęp W obecnych czasach globalizacji informacji pojawiła się potrzeba używania symboliki kodów kreskowych, w której można by zapisywać informacje o strukturze i zawartości zrozumiałej na całym świecie. Wymagania ...

Charakterystyka pamięci RAM

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI NA TEMAT PAMIĘCI RAM Pamięć jest tymczasowym nośnikiem danych, muszą się w niej znajdować wszystkie programy i dane przetwarzane w danej chwili przez procesor komputera. Pamięć jest nośnikiem tymczasowym, ponieważ wszystkie dane i programy pozostaną w niej tylko do momentu wył...

Drukarki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

1. Definicja drukarki. Drukarka jest to komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakością i techniką druku. Ze względu na technikę druku można wyróżnić drukarki: uderzeniowe i bezuderzeniowe. 2. Drukarki uderzeniowe. W...

Dysk twardy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

1. Historia. Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku - już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne komputery korzystały z pamięci zbudowanej z lam...

Jak wykorzystywane są komputery w firmie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Jak wykorzystywane są komputery w przedsiębiorstwie? Ogólnie rzecz ujmując komputery mogą być wykorzystywane do wszystkich czynności przedsiębiorstwa takich jak planowanie, gospodarowanie zasobami materiałowymi i informacyjnymi, logistyka, oraz sterowanie procesami technologicznymi. Mogą być one wy...

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów sieciowych coraz większe zainteresowanie budzą różne mechanizmy mające na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa systemów. Jednym z takich mechanizmów jest zapora sieciowa (ang. firewall). Omówione zost...

Ochrona zasobów informatycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Ochrona zasobów informatycznych Podejście kompleksowe - prawidłowość zabezpieczeń wymaga, aby chronić wszystkie zasoby Zabezpieczenie SI - element zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, dotyczący ochrony samej infrastruktury, jak i informacji przed rozmyślnym, celowym lub przyp...

Ograniczenia uprawnień użytkowników systemu Windows

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

System Windows pozwala na wprowadzenie licznych ograniczeń, będących jednym z zabezpieczeń przed zmianami w jego konfiguracji. Jest to szczególnie ważne gdy z komputera korzysta wielu użytkowników, którzy dokonując zmian mogą przyczynić się do nieprawidłowego działania całego systemu. Ograniczenia t...

Piractwo komputerowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

Piractwo komputerowe Do przełomu XIX i XX wieku pojęcie ochrony własności przez prawo karne odnosiło się do rzeczy materialnych - nieruchomości i ruchomości. XX wiek wypracował środki ochrony wartości, takich jak wierzytelności, akcje i prawa inwestycyjne. Jednak dopiero przed kilkunastu laty ochro...

Projekt z języka programowania C++- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Projekt z języka programowania obiektowego VISUAL C++ Treść zadania: Napisz program umożliwiający wprowadzenie określonej liczby studentów (nazwisko, imię, rok studiów, ocena zaliczeniowa). W kolejnym okienku powinny pojawiać się dane o wprowadzonej grupie: średnia ocen grupy, dane studenta o naj...