kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128 - strona 1 kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128 - strona 2 kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128 - strona 3

Fragment notatki:

Kody Kreskowe UCC/EAN-128
1 Wstęp
W obecnych czasach globalizacji informacji pojawiła się potrzeba używania symboliki kodów kreskowych, w której można by zapisywać informacje o strukturze i zawartości zrozumiałej na całym świecie. Wymagania te spełnia symbolika kodu kreskowego UCC/EAN-128. Podstawowym atutem tej symboliki są tzw. Identyfikatory Zastosowania UCC/EAN globalnego systemu EAN•UCC. W nowoczesnej gospodarce występuje potrzeba nie tylko automatycznej identyfikacji dóbr, ale również przedstawienia w postaci symboli kodu kreskowego informacji dotyczących np. daty trwałości, numeru serii produkcyjnej, miar handlowych i logistycznych, numerów lokalizacyjnych, relacji usługowych itp. Służą temu właśnie standardowe Identyfikatory Zastosowania (tzw. IZ). IZ są prefiksami jednoznacznie definiującymi znaczenie i format występujących po nich pól danych. Pozwala to na wykorzystanie informacji zawartych w kodzie UCC/EAN-128 w każdym zakątku świata bez konieczności wcześniejszego kontaktowania się ze sobą kontrahentów w celu uzgodnienia formatów danych. System ten jest tak zbudowany, że można go stosować w każdej branży przemysłu i handlu, a wszelkie zmiany w systemie są wprowadzane w taki sposób, aby nie przysparzać problemów aktualnym użytkownikom. Standardowe Identyfikatory Zastosowania EAN•UCC są uniwersalnym narzędziem, przeznaczonym do usprawnienia przepływu towarów oraz informacji. Każdy IZ składa się z 2 do 4 cyfr. Dane następujące po IZ mogą być znakami alfabetycznymi lub numerycznymi o długości stałej lub zmiennej. Ciągi elementów (czyli fragmenty danych o zdefiniowanej strukturze i znaczeniu) o stałej długości muszą zawierać dane o przypisanej im długości, a w przypadku ciągów elementów o zmiennej długości określona jest ich długość maksymalna, wyznaczona w celu ułatwienia projektowania zastosowań. IZ są narzędziem komunikowania się, umożliwiają łączenie informacji i produktów, których te informacje dotyczą. Mogą być stosowane w elektronicznej wymianie danych EDI. Oczywiście standardowe Identyfikatory Zastosowania opracowane zostały w celu uzupełnienia, a nie zastąpienia, innych standardów EAN•UCC. Szczegółowo struktury IZ zostały przedstawione w „Specyfikacji ogólnych EAN•UCC” w punkcie 6 Rozdziału 3, a ich zastosowania w Rozdziale 2 Informacje na ten temat zostały również umieszczone w broszurze wydanej przez Instytut Logistyki i Magazynowania - EAN Polska, a zatytułowanej „Identyfikatory Zastosowania EAN. Znakowanie produktów, dokumentów i usług kodami uzupełniającymi EAN”. Obie te publikacje są dostępne na stronach internetowych CKK ( www.ean.pl )
2 Specyfikacja Kodu 128


(…)

… (Code A, CodeB, Code C, . Shift, FNC1, FNC2, FNC3, FNC4). Znaki te nie powinny być transmitowane przez dekoder.
O tym, który zestaw znaków jest zastosowany, informuje odpowiedni znak startu (Start A, Start B lub Start C).
W celu zmiany w obrębie symbolu kodu kreskowego jednego zestawu na inny stosowane są znaki zestawu kodu: Code A, Code B, Code C i znak Shift.
a) Znaki zestawu kodu: Code A, Code B lub Code C zmieniają zestaw znaków kodowanych ze zbioru określonego pierwotnie na nowy zbiór zdefiniowany przez ten znak zestawu kodu. Zmiana ta dotyczy wszystkich znaków następujących po znaku zestawu kodu aż albo zakończy się symbol albo napotkany zostanie inny znak zestawu kodu.
b) Znak Shift: Znak Shift zmienia znak zestawu z A na B lub B na A dla pojedynczego znaku następującego po znaku Shift…
… kontrolny symbolu powinien znajdować się bezpośrednio za końcem danych lub znakiem specjalnym i przed znakiem Stop.
Tabela 1 Kodowanie znaków Kodu 128
WART.
ZNAKÓW
SYMBOLU
ZESTAW
KODU
A
WART.
ASCII
dla Zest.A
ZESTAW
KODU
B
WART.
ASCII
dla Zest B
ZESTAW
KODU
C
SZEROKOŚCI ELEMENTÓW
(moduły)
WZÓR
ELEMENTÓW
B
S
B
S
B
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
spacja
32
spacja
32
00
2
1
2
2
2
2
1
!
33
!
33
01
2
2
2
1
2
2
2…
… jest ich długość maksymalna (patrz: rozdział 4.4 niniejszego opracowania). O rzeczywistej długości symbolu Kodu 128 decyduje nie tylko liczba kodowanych znaków informacyjnych, ale również ich struktura i wykorzystanie możliwości kodu, czyli taki dobór znaków specjalnych (powodujących przechodzenie z jednego zestawu znaków na drugi), by łączna długość była jak najmniejsza. Powinien to zapewniać odpowiednio…
… podłączony do komputera lub przenośnego terminala, np. złącze klawiaturowe, RS-232,
warunki pracy (temperatura, wilgotność, zapylenie), odporność na upadki itp.
Rys.11 Zależność szerokości pola skanowania od odległości czytnika od kodu kreskowego
Czytniki kodów kreskowych mogą być wbudowane w terminal przenośny ( zwany też inwentaryzatorem lub kolektorem danych), mogą być również do niego przyłączane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz