Projekt z języka programowania C++- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt z języka programowania C++- opracowanie - strona 1 Projekt z języka programowania C++- opracowanie - strona 2 Projekt z języka programowania C++- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Projekt z języka programowania obiektowego
VISUAL C++
Treść zadania:
Napisz program umożliwiający wprowadzenie określonej liczby studentów (nazwisko, imię, rok studiów, ocena zaliczeniowa). W kolejnym okienku powinny pojawiać się dane o wprowadzonej grupie: średnia ocen grupy, dane studenta o najwyższej ocenie zaliczenia (nazwisko, imię, ocena), dane studenta o najniższej ocenie. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
1.Utwórz projekt MFC AppWizard(exe) z wykorzystaniem aplikacji typu Dialog nadając mu nazwę Zadanie7.
2.Zaprojektuj formatkę jak na poniższym rysunku:
3.Ustaw własności obiektów zamieszczonych na formatce tak jak podaje tabela:
Nazwa obiektu
Identyfikator
Caption
Nazwa zmiennej
Type
Kategoria
List Box
IDC_LISTA
m_lista
CListBox
Control
Static Text
IDC_STATIC
Nowe Nazwisko
Static Text
IDC_STATIC
Nowe Imie
Static Text
IDC_STATIC
Nowy Rok
Static Text
IDC_STATIC
Nowa Ocena
Group Box
IDC_STATIC
Nowe dane
Edit Box
IDC_NAZWISKO
m_nazwisko
CString
Value
Edit Box
IDC_IMIE
m_imie
CString
Value
Edit Box
IDC_ROK
m_rok
DWORD
Value
Edit Box
IDC_OCENA
m_ocena
Float
Value
Button
IDC_DODAJ
Dodaj
Static Text
IDC_STATIC
Średnia grupy
Static Text IDC_STATIC
Najniższa ocena
Static Text
IDC_STATIC
Najwyższa ocena
Edit Box


(…)

…=0;
iloscstud=0;
sumaocen=0;
m_liczbaogolem=0;
UpdateData(FALSE);
Zapis ten przyporządkowuje zmiennym wartości, które będą umożliwiały:
Wybór studenta o najwyższej i najniższej ocenie
Obliczanie średniej ocen grupy.
7. Kolejno wchodzimy na formatkę i klikając dwa razy przycisk DODAJ wchodzimy do kodu źródłowego i wpisujemy:
void CZadanie7Dlg::OnDodaj() {
CString lan, ocenastring; Deklaracja…
… studenta
m_najnizsza=lan;
UpdateData(FALSE);
}
if(m_ocena>najwyzsza)
{
najwyzsza=m_ocena;
m_najwyzsza=lan;
UpdateData(FALSE);
} }
8. Aby móc uzyskiwać informacje o studencie zaznaczonym w liście wykonujemy następujące czynności:
Wchodzimy do Class Wizard, do zakładki Message Maps, w polu objectIDs podświetlamy IDC_LISTA, następnie w polu Messages wybieramy funkcję LBN_SELCHANGE i naciskamy Add Function…
…]; wyswietlenie ich w obiektach StaticText
m_staticocena=oceny[d];
UpdateData(FALSE);
}
9. Ostatnim krokiem jest uaktywnienie przycisku Koniec. W tym celu klikamy dwa razy na znajdujący się na formatce przycisk koniec i wpisujemy kod:
void CZadanie7Dlg::OnKoniec() {
OnOK(); }

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz