Multimedia i sieci komputerowe - strona 7

Architektura TCP IP w Windows 5

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

 Rozdział 5  Zaawansowane konfigurowanie TCP/IP  przy pomocy Rejestru i języka Perl  Większość codziennych zadań administracyjnych w Windows NT wyko- nuje się za pomocą narzędzi systemowych umieszczonych w grupie  Administrative   Tools oraz narzędzia  Network w Control  Panel. Zmiany do- konywane ...

Architektura TCP IP w Windows 7

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

 Rozdział 7  Trasowanie (routing) w TCP/IP firmy  Microsoft  Protokół internetowy IP może służyć do budowania sieci o dowolnym  stopniu złożoności. Jeśli sieć  IP  jest  oparta  głównie na Windows NT,  wówczas jako routerów można użyć komputerów Windows NT.  Rozdział ten omawia wady i  zalety wykor...

Architektura TCP IP w Windows 8

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

 Rozdział 8  Konfigurowanie i zarządzanie DHCP  W dużych sieciach konfigurowanie parametrów TCP/IP dla każdej stacji  roboczej z  osobna może być trudnym i  czasochłonnym zadaniem,  zwłaszcza jeśli konieczna jest zmiana takich parametrów TCP/IP jak  adresy IP lub maski podsieci. Sytuacja taka może ...

Architektura TCP IP w Windows 9

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

 Rozdział 9  Określanie nazw w TCP/IP przy użyciu  WINS  Komputery Windows NT muszą posiadać nazwy jednoznacznie identy- fikujące  je  w sieci.  Jeśli używany jest protokół TCP/IP, wówczas każdej  karcie sieciowej musi zostać przypisany unikalny adre...

Architektura TCP IP w Windows 10

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Rozdział 10  Określanie nazw w TCP/IP przy użyciu  DNS  DNS ( Domain Name System ) jest hierarchicznym, rozproszonym syste- mem nazewniczym, powszechnie używanym w sieciach opartych na  TCP/IP. DNS jest również podstawową usługą nazewniczą w Internecie.  W niniejszym rozdziale omówiono tworzenie se...

Architektura TCP IP w Windows 11

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Rozdział 11  Zarządzanie sieciami Microsoft przy  użyciu SNMP  Sieci TCP/IP używają standardowego protokołu zarządzającego, nazy- wanego SNMP ( Simple Network Management Protocol ). Chociaż protokół  SNMP zaprojektowano w celu zarządzania sieciami TCP/IP, może być  również  używany w połączeniu z i...

Architektura TCP IP w Windows 12

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Rozdział 12  Dostęp do Internetu przy użyciu RAS  i PPTP  Windows NT Server i Workstation zawierają oprogramowanie RAS ( Re- mote Access Services ), które używane jest do łączenia komputera ze zdalną  siecią Windows NT. Możliwość  ta  przydaje  się szczególnie użytkowni- kom przenośnych komputerów,...

Architektura TCP IP w Windows 13

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Rozdział 13  Wsparcie dla protokołu NFS w sieciach  Microsoft  NFS ( Network File System ) jest protokołem dostępu do plików, zaprojek- towanym przez Sun Microsystems i licencjonowanym przez wielu pro- ducentów oprogramowania. NFS pozwala komputerowi, na którym pra- cuje oprogramowanie serwera NFS,...

Architektura TCP IP w Windows 14

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Rozdział 14  Usługi pocztowe TCP/IP w sieciach  Microsoft  Programy pocztowe są najczęściej wykorzystywanymi aplikacjami  w Internecie. Tradycyjnie usługi pocztowe zapewniały komputery UNIX,  ale mogą je także  świadczyć komputery Windows NT. W sieci opartej  wyłącznie na oprogramowaniu firmy Micro...

Architektura TCP IP w Windows 15

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Rozdział 15  Narzędzia diagnostyczne dla sieci  Microsoft opartych na TCP/IP  Rozdział ten omawia kilka programów diagnostycznych, pomocnych  w usuwaniu usterek w sieciach Microsoft opartych na TCP/IP. Narzę- dzia te dostarczane są razem z systemem Windows i obejmują: program  do sprawdzania dostęp...