Architektura TCP IP w Windows 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 10 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 10 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 10 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 10  Określanie nazw w TCP/IP przy użyciu  DNS  DNS ( Domain Name System ) jest hierarchicznym, rozproszonym syste- mem nazewniczym, powszechnie używanym w sieciach opartych na  TCP/IP. DNS jest również podstawową usługą nazewniczą w Internecie.  W niniejszym rozdziale omówiono tworzenie serwerów nazw i delego- wanie poddomen. Opisano także sposób integracji DNS i WINS oraz  usuwanie problemów w pracy usług nazewniczych. Głównym narzę- dziem służącym do tworzenia i konfigurowania serwera DNS jest gra- ficzny program DNS Admin, chociaż można również korzystać z plików  tekstowych BIND.   Serwer Windows NT może pracować jako serwer DNS. Serwer DNS  oparty na Windows NT posiada dwie unikalne cechy:  Można w nim zintegrować usługi DNS z WINS, co pozwala na  dynamiczne uaktualnianie bazy adresów IP w trakcie rejestrowania  nazw NetBIOS.  Wyposażony jest w program narzędziowy DNS Admin, którego  graficzny interfejs pozwala na proste zarządzanie wszystkimi  aspektami DNS.  Czym jest DNS?  DNS jest rozproszoną bazą danych, służącą do przechowywania  odwzorowań pomiędzy nazwami hostów i adresami IP (ma też kilka  innych zastosowań, omówionych w  dalszej części rozdziału). Po  dostarczeniu nazwy komputera, DNS zwraca jego adres IP lub inne  żądane informacje. Rozproszona struktura DNS wynika z tego, że różne  serwery DNS zarządzają różnymi częściami drzewa nazw.  Struktura DNS jest kluczowym aspektem poprawnego funkcjonowania  Internetu. Rozproszenie usług nazewniczych redukuje obciążenie poje- dynczych serwerów, a ich hierarchiczność umożliwia administratorom      Rozdział 10  330  elastyczne nadawanie nazw komputerom - nie muszą się martwić,  że  ktoś na zewnątrz ich domeny wykorzystał już jakąś nazwę.  Utrzymywanie przez pojedynczą osobę lub organizację autorytatywnego  pliku nazw hostów stawało się coraz trudniejsze wraz z powiększaniem  się Internetu. Plik nie zapewniał  żadnej hierarchii, co powodowało  problemy związane z  konfliktami nazw, i  rósł zbyt szybko, aby  komputery mogły go wydajnie przetwarzać. Być może największym  problemem był fakt, że plik hostów był statyczny, przez co jego kopie  były zawsze nieaktualne. Użytkownicy bardzo często usiłowali pobrać  najnowszą kopię, a liczba ich próśb - w połączeniu z trudnościami  w zarządzaniu plikiem głównym - była takim obciążeniem,  że nawet  główny plik bywał nieaktualny.  Użytkownicy Internetu rozwiązali ten problem, tworząc system DNS  ( Domain Name System ).  Kiedy korzystać z DNS?  Zanim rozpoczniemy konfigurowanie serwera DNS, powinniśmy  zdecydować, czy na pewno jest on potrzebny. Często dostawcy Internetu 

(…)


jest dostępne począwszy od wersji Windows NT
5.
Rysunek 10.17
Rysunek 10.18
Zakładka WINS.
Zakadka WINS-R.
Opcje specjalne
Podrozdział ten omawia aspekty DNS nie dające się przypisać do szerszych kategorii, jak selektywne włączanie DNS na serwerach z wieloma
kartami sieciowymi lub określanie metody ładowania serwera DNS.
Selektywne włączanie DNS na serwerach z wieloma kartami
sieciowymi
Należy zauważyć, że DNS może pracować na wszystkich kartach sieciowych serwera, jeśli nie wpisze się konkretnych adresów IP. Zazwyczaj
właśnie dlatego instaluje się wiele kart, ale w niektórych sytuacjach może
zaistnieć potrzeba wyszczególnienia, które karty sieciowe będą akceptowały zapytania DNS. Wykonuje się to następująco:
1. Na liście Server List, kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie serwera.
Określanie nazw w TCP/IP przy użyciu DNS
363
2. Wybrać Properties, a następnie zakładkę Interfaces.
3. W polu DNS Server IP Addresses (patrz rysunek 10.19) wpisać adresy
IP tych kart sieciowych, które powinny obsługiwać DNS.
Określanie metody ładowania serwera DNS
Aby określić metodę ładowania serwera DNS, należy:
1. Na liście Server List, kliknąć prawym klawiszem myszy na ikonie serwera.
2. Wybrać Properties, a następnie zakładkę…
…, jak źle skonfigurowane domyślne routery lub maski podsieci. Jeśli serwer odpowiada
na ping, ale nie na zapytania DNS, należy sprawdzić, czy usługa DNS
jest poprawnie skonfigurowana. Sprawdzić, czy systemowy dziennik
zdarzeń zawiera komunikaty o problemach z DNS. W przypadku odległych serwerów może pomóc wydłużenie czasu oczekiwania.
Komunikat: No response from server
Opis: DNS nie pracuje na serwerze…
… Known Service Record, WKS)
Rekord WKS określa usługi (np. Telnet lub FTP) udostępniane za pomocą
konkretnego protokołu, na konkretnym interfejsie zdefiniowanym przez
adres IP. Pole Access Protocol określa protokół, za pomocą którego można
korzystać z usługi. Ten typ rekordu jest bardzo rzadko używany; dokument RFC 1123 odradza jego stosowanie.
Określanie nazw w TCP/IP przy użyciu DNS
359
Rekord X25…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz