DNS

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DNS - strona 1 DNS - strona 2 DNS - strona 3

Fragment notatki:

Obs ł uga nazw G ł ówne zagadnienia wyk ł adu Każdy interfejs sieciowy dołączony do sieci TCP/IP jest identyfikowany przez swój unikalny 32 bitowy adres
IP. Nazwa ( nazwa komputera ) może być przypisana do każdego urządzenia posiadającego adres. Przypisujemy
urządzeniom nazwy, gdyż są one łatwiejsze do zapamiętania. Oprogramowanie sieciowe staje się przez to łatwiejsze
w obsłudze. Może ono jednak funkcjonować bez systemu nazw. W większości przypadków nazwy i adresy mogą być
używane zamiennie. telnet gnomme.pjwstk.waw.pl telnet 1 96. 11 6. 1 0 1 . 1 Niezależnie od sposobu wydania polecenia, połączenie sieciowe zawsze dokonuje się na podstawie adresu
IP. Przed wykonaniem połączenia system przekłada nazwę komputera na adres IP. Administrator systemu jest
odpowiedzialny za powiązanie nazw i adresów i ich przechowywanie w bazie danych wykorzystywanej przy konwersji.
Konwersja nazw na adresy nie jest zagadnieniem lokalnym. Jeżeli komputer jest przyłączony do Internetu,
to jego nazwa powinna być przekładana poprawnie na jego adres przez dowolny komputer.
Istnieją dwie ogólne metody zamiany nazw na adresy. Starsza polega na szukaniu nazwy w tablicy zwanej tablic ą komputerów ( host table ). Nowsza technika polega na wykorzystaniu rozproszonego systemu bazy danych
noszącego nazwę Obs ł ugi nazw domen ( Domain Name Service - DNS ). Obs ł uga nazw - Tablica komputerów Tablica komputerów jest prostym plikiem tekstowym wiążącym adresy IP z nazwami komputerów. Zwykle
znajduje się w pliku /etc/hosts . Każda pozycja tablicy zawiera adres IP oddzielony białym znakiem od związanych z nim
nazw komputera. Nazwy alternatywne (aliasy) są stosowane w przypadku zmian, odmiennej wymowy, lub dla skracania
nazw. Tablica komputerów ciągle znajduje szerokie zastosowanie gdyż:
 Większość systemów posiada małe tablice komputerów, zawierające nazwy i adresy "ważnych" komputerów
w sieci lokalnej. Te małe tablice są używane, gdy nie działa DNS. Nawet gdy używamy DNS, to bezpiecznie
jest utworzyć tablicę zawierającą elementy dotyczące naszego komputera, localhost'a , gateway'a i serwerów
sieci lokalnej.
 W niektórych rozwiązaniach stosowany jest system NIS, który używa tablicy komputerów jako danych
wejściowych do bazy informacji o komputerach.
 Bardzo małe sieci, nie mające połączenia z Internetem, o stabilnej strukturze korzystają z tablic komputerów.
 W niektórych konfiguracjach wykorzystywane są systemy nie współpracujące z DNS.
Komputery mające dostęp do Internetu powinny korzystać z DNS.
Centrum Informacji Sieciowej DDN (

(…)

… liczbę systemów kluczowych. Brak było również mechanizmu automatycznie
rozsyłającego informacje o nowo zarejestrowanych komputerach.
Domain Name System (DNS)
DNS usuwa dwa podstawowe niedociągnięcia tablicy komputerów:
DNS jest skalowalny. Jest to system rozproszonej bazy danych. Nie załamuje się w miarę rozrostu tej bazy.
DNS gwarantuje, że informacja o nowym komputerze będzie w miarę potrzeby…
….
DNS jest system rozproszonym i hierarchicznym, zamieniającym nazwy komputerów na ich adresy IP. Nie
występuje centralna baza danych. Informacja jest rozproszona między serwery nazw zorganizowane w strukturę
hierarchiczną. Na szczycie występuje domena główna (root domain) złożona z grupy serwerów zwanych serwerami
głównymi. Podobnie jak katalogi w systemie plików, informacja o domenach jest uzyskiwana…
… jako pierwotny serwer nazw dla domeny lokalnej (loopback).
Informuje również, że dane o tej domenie znajdują się w pliku named.local. Domena lokalna jest domeną
mapującą adres 127.0.0.1 na nazwę localhost.
Serwer wtórny
W definicji konfiguracji serwera wtórnego w miejsce wyrażeń primary zostały użyte wyrażenia secondary.
Określają one jako źródło informacji serwery zewnętrzne. Parametry specyfikują nazwę domeny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz