Architektura TCP IP w Windows 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 12 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 12 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 12 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 12  Dostęp do Internetu przy użyciu RAS  i PPTP  Windows NT Server i Workstation zawierają oprogramowanie RAS ( Re- mote Access Services ), które używane jest do łączenia komputera ze zdalną  siecią Windows NT. Możliwość  ta  przydaje  się szczególnie użytkowni- kom przenośnych komputerów, którzy muszą łączyć się zdalnie z siecią  w swoim przedsiębiorstwie. Użytkownicy sieci lokalnych również mogą  korzystać z RAS w celu dostępu do usług oferowanych przez inne sieci.  Od niedawna RAS jest szeroko używane przez dostawców Internetu do  obsługi połączeń PPP. Niniejszy rozdział omawia usługi RAS  w  Windows NT i  przedstawia procedury ich instalowania  i konfigurowania.  Omówione  zostaną także możliwości trasowania IP  przez serwery RAS oraz sieci VPN ( Virtual Private Network ).  Przegląd usług RAS  RAS umożliwia zdalnym użytkownikom połączenie się z komputerem  Windows NT za pomocą linii telefonicznych, łącza WAN ( Wide Area   Network ) lub protokołu typu ISDN. Rysunek 12.1 ilustruje sposób  korzystania z RAS. Klientami zdalnego dostępu mogą być komputery  pracujące pod Windows, Windows for Workgroups, Windows 9x, MS- DOS lub Lan Manager. Chociaż można używać Windows NT  Workstation jako serwera RAS, zazwyczaj w tej funkcji występuje  Windows NT Server, który może obsłużyć do 256 zdalnych klientów  RAS. Windows NT Workstation może obsłużyć tylko jednego zdalnego  klienta RAS.      Rozdział 12  400  Rysunek 12.1  Przykładowe  usługi zdalnego  dostępu RAS.    Oprogramowanie klienta i serwera RAS wchodzi w skład dystrybucji  Windows NT. Nie jest jednak automatycznie instalowane wraz  z systemem operacyjnym; trzeba je zainstalować oddzielnie (patrz dalszy  podrozdział, "Instalowanie serwera RAS").  Aby stacje robocze DOS mogły skontaktować się z serwerem RAS, musi  w nich  pracować program Microsoft Network Client for Microsoft-DOS  w trybie pełnego readresowania.  Klient RAS w  Windows NT korzysta z  normalnych procedur  uwierzytelniania i bezpieczeństwa, aby zalogować się do sieci Windows  NT. Użytkownicy klientów RAS logują się w ten sam sposób, co w sieci  lokalnej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, klienci Windows NT mogą  używać szyfrowania danych RSA.  Rodzaje fizycznych połączeń i  protokołów używanych pomiędzy  klientami i serwerami RAS są omówione w następnych podrozdziałach.  Rodzaje fizycznych połączeń RAS  Klient RAS może połączyć się z serwerem na jeden z następujących  sposobów:  poprzez linię telefoniczną  poprzez ISDN  poprzez X.25  poprzez modem zerowy - RS232C null modem  Dostęp do Internetu przy użyciu RAS i PPTP 

(…)

… wartość 0. Należy utworzyć wpis PriorityBasedOnSubnetwork i ustawić jego
wartość na 1.
Rysunek 12.32
Trasowanie IP
Serwera RAS
Zazwyczaj, jeśli połączenie RAS i karta sieciowa posiadają ten sam numer
sieci w swoich adresach IP i zaznaczona jest opcja Use default gateway on
remote network w oknie dialogowym PPP TCP/IP Settings (patrz rysunek
12.25), wówczas wszystkie pakiety IP są wysyłane do połączenia RAS.
Oznacza to, że jeśli np. karta sieciowa ma adres IP 132.156.190.12,
a połączenie RAS 132.156.195.2, serwer RAS wysyła wszystkie pakiety
przeznaczone dla adresów 132.156.*.* do połączenia RAS, ponieważ numer sieci (132.156.0.0) jest taki sam dla połączenia i karty sieciowej. Jeśli
wpis PriorityBasedOnSubnetwork ma wartość 1, wówczas serwer RAS wyśle pakiety przeznaczone dla adresów 132.156.190…
… wprowadzić adres IP zdalnej sieci. Należy najpierw upewnić się, czy jest to konieczne - serwery internetowe są zazwyczaj skonfigurowane tak, że dostarczają adresy IP łączącym się
z nimi klientom. Jeśli serwer dostarcza adresów IP, wówczas należy
pozostawić domyślną wartość 0.0.0.0. Jak zaznaczono w oknie, nie należy tu podawać adresu karty sieciowej w komputerze. Kliknąć Next.
9. W następnym oknie…
modelu OSI,
chociaż przy zastosowaniu pewnych opcji realizują również niektóre
funkcje warstwy czwartej (transportu).
Klienci i serwery X.25 łączą się z siecią przy pomocy urządzenia PAD
(Packet Assembler-Disassembler, patrz rysunek 12.3). Urządzenie to jest
Dostęp do Internetu przy użyciu RAS i PPTP
403
dostarczane przez dostawców X.25 (Sprintnet, Infonet, PSS itp.). Niektóre
firmy, jak Hewlett-Packard…
… lub karty
sieciowej.
Rysunek 12.19
Rysunek 12.20
Okno umożliwiające wpisanie numeru telefonicznego.
Okno umożliwiające wprowadzenie adresów
serwerów DNS i WINS.
10. W następnym oknie kliknąć Finish, aby zakończyć konfigurowanie
nowej pozycji książki telefonicznej.
11. Po dodaniu pierwszej pozycji ukaże się okno Dial-Up Networking
(patrz rysunek 12.21). Będzie się ono pojawiać przy kolejnych uruchomieniach…
…. Podobnie jak
SLIP, używany jest do nawiązywania połączeń typu dial-up
z internetowymi hostami. Używany jest również do tworzenia międzypunktowych połączeń pomiędzy routerami. Zastosowania protokołu PPP
przedstawia rysunek 12.7.
Rysunek 12.6
Połączenia TCP/IP przy użyciu SLIP.
408
Rozdział 12
Rysunek 1.7
Zastosowania protokołu PPP.
W przeciwieństwie do SLIP, PPP obsługuje ramkowanie danych, oparte…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz