Architektura TCP IP w Windows 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 7 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 7 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 7 - strona 3

Fragment notatki:

 Rozdział 7  Trasowanie (routing) w TCP/IP firmy  Microsoft  Protokół internetowy IP może służyć do budowania sieci o dowolnym  stopniu złożoności. Jeśli sieć  IP  jest  oparta  głównie na Windows NT,  wówczas jako routerów można użyć komputerów Windows NT.  Rozdział ten omawia wady i  zalety wykorzystania komputerów  Windows NT w charakterze routerów.  Windows NT może służyć do budowania sieci złożonych, składających  się z podsieci i pokrywających duże obszary. Sieci takie łączone są ze  sobą przy pomocy routerów. Routery IP rozumieją format nagłówka IP  i mogą przekazywać datagramy IP na podstawie zawartych w nich  informacji. Przekazywanie datagramów do ich miejsca przeznaczenia  nazywane jest trasowaniem. Routery działają jak urządzenia komutujące  pakiety, wybierające ich trasę poprzez sieć na podstawie zdefiniowanych  kryteriów.  Niniejszy rozdział omawia pojęcia związane z trasowaniem IP, których  zrozumienie jest konieczne do projektowania rozległych sieci IP.  Następnie opisana zostanie konfiguracja usług trasowania w Windows  NT. Na końcu znajduje się omówienie zaawansowanych zagadnień  związanych z projektowaniem podsieci, maskami podsieci o zmiennej  długości oraz łączeniem klas sieci.  Pojęcia związane z trasowaniem IP  Jak wyjaśniono w rozdziale 1, "Architektura TCP/IP w Windows", route- ry są urządzeniami pracującymi w warstwie trzeciej modelu OSI, która  odpowiada za funkcje trasowania. Rysunek 7.1 przedstawia uproszczony  model routera.      Rozdział 7  210  Rysunek 7.1  Uproszczony model  routera    Router może posiadać wiele portów, przy czym musi posiadać co  najmniej dwa. Oprogramowanie trasujące IP sprawdza nagłówki  datagramów przychodzących do portu, aby ustalić, gdzie należy  przekazać datagram. Najważniejszą informacją sprawdzaną przez  oprogramowanie trasujące jest adres przeznaczenia datagramu IP.  Oprogramowanie trasujące korzysta z tablicy trasowania i przekazuje  datagram IP do odpowiedniego portu routera.  Trasowanie statyczne i dynamiczne  Tablica trasowania zawiera listę sieci i komputerów przeznaczenia oraz  informację o najlepszych wiodących do nich trasach. Tablica trasowania  w routerze może zostać wypełniona za pomocą dwóch metod:  metody statycznej  metody dynamicznej  W metodzie statycznej informacje muszą zostać ręcznie wprowadzone do  tablicy trasowania ( routing table ). W metodzie dynamicznej router może  sam zdobyć informacje o sposobie trasowania pakietów do innych sieci  i komputerów. Router zdobywa te dane przy pomocy protokołów  trasujących.  Wyjątki  System, który posiada tylko jeden port, ale dwa lub więcej adresów w różnych 

(…)

… routera, zanim będzie on mógł funkcjonować w sieci.
Wynika to z faktu, że router jest urządzeniem pracującym w trzeciej
warstwie modelu OSI, którego karty sieciowe są identyfikowane przez
adresy IP. Konieczna jest więc konfiguracja adresów IP i związanych
z nimi parametrów, czego nie da się zrobić automatycznie. W niektórych
komercyjnych routerach parametry konfiguracyjne można umieścić
w pliku…
… datagram IP do wymienionego
we wpisie routera następnego skoku.
5. Jeśli nie znaleziono wpisu domyślnego, wówczas nie można wykonać
trasowania datagramu. Zawiadomić protokoły wyższych warstw
o błędzie trasowania.
Trasowanie w Windows NT Server
Jeśli komputer Windows NT ma pracować jako router, muszą w nim być
zainstalowane przynajmniej dwie karty sieciowe. Jeśli karta sieciowa jest
instalowana dopiero po zainstalowaniu Windows NT, należy odpowiednio skonfigurować system, aby był w stanie ją rozpoznać.
Po skonfigurowaniu karty sieciowej należy włączyć przekazywanie
datagramów IP. Windows NT będzie teraz działać jako router pomiędzy
dwoma interfejsami sieciowymi.
Jeśli komputer Windows NT oprócz prostego przekazywania
datagramów powinien aktywnie uczestniczyć w trasowaniu, wówczas
należy zainstalować w systemie…
… w serii bezpośrednich transmisji nie jest w stanie
dostarczyć datagramu, wówczas zgłasza nadawcy błąd w postaci
komunikatu ICMP. Jeśli końcowy router znajduje się w sieci
umożliwiającej pracę w trybie broadcast, jak np. Ethernet, wówczas
próbuje przypisać adres przeznaczenia IP do adresu sprzętowego przy
użyciu ARP. Jeśli ARP zawiedzie, router zakłada, że host przeznaczenia
jest nieosiągalny.
Rozdział 7…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz