Multimedia i sieci komputerowe - strona 4

Systemy otwarte - model odniesienia ISO-OSI

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI   1.           Wprowadzenie. W celu ułatwienia projektowania sieci komputerowych oraz oprogramowania systemów sieciowych opracowano warstwową architekturę sieci komputerowych. Wyróżniono w niej pewną liczbę poziomów hierarchii (warstw), usługi i funkc...

Szyfrowane połączenia WWW

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

P owszechnie mówi się,  e w Internecie adna informacja nie jest bezpieczna. Amatorzy podsłuchu sieciowego skrupulat- nie przeglądają logi w poszukiwaniu na- szych haseł, hakerzy włamują się na pilnie strze one serwery, a złośliwcy, gdzie tylko mogą, podkładają wirusy i konie trojańskie. Jednak w ty...

Techniki komutacji

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

Techniki komutacji Technika komutacji jest to sposób transferu danych od węzła źródłowego, poprzez węzły tranzytowe, do węzła docelowego. Można wyróżnić kilka technik komutacji: a)           komutacja kanałów; b)          wielostrumieniowa komutacja kanałów; c)           komutacja pakietów; d)...

Technologie sieci LAN 2

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

FDDI - protokół dostępu do medium światłowodowego Technologia FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface ) jest stosowana do budowy sieci szkieletowych ze względu na jej istotne zalety: duża przepustowość (100 Mb/s), niezawodność oraz możliwość transmisji na długich dystansach (do 200 km) z maksym...

Technologie sieci LAN

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Standard IEEE 802.3 Ethernet Standard IEEE 802.3 opublikowany w 1985 zastał opracowany na podstawie dokumentacji sieci Ethernet opracowanej w 1981 przez firmy XEROX, DEC i Intel. Metoda dostępu CSMA/

Token Bus

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Token Bus   Sieć typu Token Bus jest podobna do sieci Token Ring w tym sensie, że w obu przypadkach stacja może transmitować dane tylko wtedy, gdy jest w posiadaniu znacznika. Jednakże topologia i metoda przekazywania znacznika są odmienne. St...

Token Ring

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Token Ring   Jest to standard IEEE 802.5, dotyczący sieci o topologii pierścienia, działających w oparciu o zasadę przekazywania znacznika, przy czym sieć może mieć fizycznie to...

Token-ring

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

TOKEN-RING IBM Standard:  IEEE 802.5   1985 ( nie bylo odmian) Predkosc transmisji:  4/16 Mbps Efektywna predkosc transmisji:  14 Mbps/liczba stacji  rob . Metoda dostepu do nosnika:  Token-Passing, przelaczanie Nosniki:  UTP, STP, FIBER Max...

Topologie sieciowe

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Topologie sieciowe Topologie sieci LAN mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa geometryczną organizację sieci. Topologia logiczna opisuje reguły komunikacji, z których powinna korzystać każda stacja robocza przy komunikowaniu się w sieci. Obie...

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

  Tworzenie i zarz ą dzanie kontami u ytkowników    Aby u ytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone  konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących u ytkownika jak równie  przydzielonych  mu pewnych zasobów systemowych. Podstawowe parametry konta to nazwa logowania...