Technologie sieci LAN 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologie sieci LAN 2 - strona 1 Technologie sieci LAN 2 - strona 2 Technologie sieci LAN 2 - strona 3

Fragment notatki:

FDDI - protokół dostępu do medium światłowodowego Technologia FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface ) jest stosowana do budowy sieci szkieletowych ze względu na jej istotne zalety: duża przepustowość (100 Mb/s), niezawodność oraz możliwość transmisji na długich dystansach (do 200 km) z maksymalną liczbą stacji rzędu 1000. Protokół FDDI jest standardem amerykańskim opracowanym przez ANSI (ANSI X3T9.5) i zaakceptowanym przez ISO (ISO 9314).
Jako metoda dostępu stosowana jest metoda Token Passing oparta na metodzie dostępu znanej z sieci Token Ring. FDDI używa do transmisji jedynie światłowodu wykorzystując topologię podwójnego pierścienia. Pierścień podstawowy (ang. primary ring ) służy do transmisji danych, pierścień dodatkowy (ang. secondary ring ) jest połączeniem rezerwowym. Standard nie przewiduje wykorzystania drugiego pierścienia w celu zwiększenia przepustowości sieci.
Specyfikacja FDDI ANSI X3T9.5 Technologia FDDI jest sprecyzowana w czterech oddzielnych specyfikacjach, z których każda opisuje określona funkcję:
Podwarstwa dostępu do medium (ang. Media Access Control MAC) specyfikuje zasady dostępu do medium, formaty przesyłanych ramek, zasady obsługi tokena, sposoby adresacji, metody zapewnienia niezawodności pracy stacji i sieci.
Podwarstwa protokołu fizycznego (ang. Physcial Layer Protocol PHY) definiuje sposoby kodowania i dekodowania sygnałów, synchronizuje pracę sieci, zasady tworzenia ramek. Dla warstwy PXY istnieją gotowe układ scalone.
Podwarstwa medium fizycznego (ang. Physical Medium Dependent PMD) definiuje długości fali światła i parametry tory światłowodowego. Blok SMT (ang. Station Management SMT) to zestaw protokołów służących do zarządzania pracą stacji, zapewniających kontrolę działania sieci jako pewnej całości, procedury inicjowania pierścienia oraz pracy sieci po awarii.
Warstwa
LLC IEEE 802.2
Podwarstwa kanału logicznego
łącza danych
MAC
Podwarstwa dostępu do medium
Warstwa
PHY
Podwarstwa protokołu fizycznego
SMT
fizyczna
PMD
Podwarstwa medium fizycznego
Typy stacji FDDI W standardzie FDDI ze względów ekonomicznych nie każda stacja musi być podłączona do obydwu pierścieni, definiuje się następujące typy stacji i koncentratorów:
DAS (ang. Dual Attachment Station ) stacja podłączona bezpośrednio do obydwu pierścieni.
DAC (ang. Dual Attachment Concentrator ) koncentrator umożliwiający przyłączenie stacji do podwójnego pierścienia.
DAS (ang. Single Attachment Station ) stacja tego typu nie może być podłączona bezpośrednio pierścienia głównego. Trzeba użyć w tym celu koncentratora.


(…)

… całymi słowami 16ms +/-8ms. Brak impulsu informacyjnego pomiędzy kolejnymi impulsami synchronizacji oznacza zero, a pojawienie się impulsu jedynkę.
Każdy hub i karta sieciowa wysyła sygnał FLP, co umożliwia drugiej stronie zidentyfikowanie możliwości pierwszego urządzenia. System Auto-Negocjacji pozwala również stosować „ręczne” wymuszenie wymaganego trybu pracy na wybranym porcie huba.
Ewolucja…
… deterministyczny czas dostępu do łącza,
 umożliwia budowę wydajnych sieci szkieletowych, obsługuje transmisję na duże odległości,
duża niezawodność.
Wady:
 skomplikowanie procedur obsługi,
 ograniczona topologia pierścienia,
 ograniczone możliwości skalowania sieci.
Ewolucja FDDI
FDDI II jest rozszerzeniem standardu FDDI dodającym do typowego, asynchronicznego i synchronicznego trybu przekazu pakietów obsługę…

6
2
2
580-675
4
Wady i zalety protokołu 100VG-AnyLAN
Zalety:
 dość duża prędkość transmisji,
 zapewnia deterministyczny czas dostępu do łącza,
 umożliwia budowę wydajnych sieci szkieletowych, obsługuje transmisję na duże odległości,
duża niezawodność.
Wady:
 brak urządzeń,
 skomplikowanie procedur obsługi,
 ograniczona topologia i możliwości skalowania sieci.
Fast Ethernet
Fast Ethernet…
… i 802.5 . Najważniejsze różnice to rozpoczęcie nadawania ramek już w chwili rozpoznania tokena oraz „uwalnianie” tokena w chwili zakończenia transmisji ramki nawet, gdy stacja nie zaczęła odbierać wysyłanej przez siebie ramki. FDDI obsługuje rodzaje ruchu:
Synchroniczny - określona przepływność i opóźnienia.
Asynchroniczny. Ta usługa umożliwia przydział stacjom części przepustowości nie wykorzystanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz