Matematyka - strona 10

Wykład o zmniennych losowych typu ciągłego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Wykład 14. Zmienne losowe typu ci ˛ agłego Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figur˛e ograniczon ˛ a przez: • wykres funkcji  y  =  f  ( x ), gdzie  f  jest funkcj ˛ a ci ˛ agł ˛ a; • proste  x  =  a, x  =  b ,  a   1 . Rozkład ten mo˙ze ...

Liczby zespolone - wzor Moivre

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

LICZBY ZESPOLONE    1.  Dane są liczby zespolone:                                       .  Oblicz:  a)                  b)         ̅        c)                 d)                   2.  W zbiorze liczb zespolonych rozwiąż równania  a)      ...

Pochodna funckji - zastosowania do badania przebiegu zmienności funkcj...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Wykład 8: Pochodna funkcji — zastosowania do badania przebiegu zmienno´sci funkcji 28 listopada 2012 Funkcja logistyczna Rozwa˙zamy funkcj˛e logistyczn ˛ a  y  =  f 0( t ) = 40 1+5 e− 0 , 5 t −5 0 5 10 15 0 10 20 30 40 t f(t) Rysunek 1: Wykres funkcji  y  =  f 0( t ) = 40 1+5 e− 0 , 5 t Chcemy zn...

Pochodna funkcji - definicja, podstawowe własności

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Pochodna funkcji: definicja, podstawowe własno´sci — wykład 6 14 listopada 2012 Problem — obliczanie pr˛edko´sci chwilowej Droga  s , jak ˛ a przemierzy kulka ołowiana upuszczona z wysokiej wie˙zy po czasie  t : s  = gt 2 2 , gdzie  g  = 9 , 81 m s 2  . Chcemy znale´z´c pr˛edko´s´c kulki w danym m...

Pochodna funkcji - zastosowania przyrodnicze

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Pochodna funkcji: zastosowania przyrodnicze — wykład 7 21 listopada 2012 Funkcja logistyczna Rozwa˙zmy funkcj˛e logistyczn ˛ a  y  =  f 0( t ) = 40 1+5 e− 0 , 5 t . Funkcja  f  mo˙ze by´c wykorzystana np. do modelowania wzrostu masy ziaren ku- kurydzy. Zmienna  t  oznacza´c mogłaby czas 

Pochodna funkcji dla technologii żywności i żywienia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

POCHODNA FUNKCJI    1.  Korzystając z definicji obliczyć pochodne danych funkcji w zadanych punktach.  a)   ( )   √    w                   b)  ( )         w                  c)  ( )      (     )   w             d)   ( )        w              2.  Korzystając  z definicji  zbadać czy istnieją pocho...

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 623

Wykład 13. Podstawowe poj˛ecia rachunku prawdopodobie´nstwa 9 stycznia 2013 Do´swiadczenie losowe Do´swiadczenie nazywamy losowym, je´sli: • mo˙ze by´c powtarzane (w zasadzie) w tych samych warunkach; • wynik jego nie mo˙ze by´c przewidziany w sposób pewny; • zbiór wszystkich mo˙zliwych wyników d...

Pojęcia przestrzeni wektorowej i macierzy. Układy równań liniowych. El...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Wykłady 3 i 4. Poj˛ecia przestrzeni wektorowej i macierzy. Układy równa´n liniowych.Elementy algebry macierzy dodawanie, odejmowanie, mno˙zenie macierzy; macierz odwrotna. 7 marca 2011 Przestrze ´n R k R k  = R  ×  R  × . . .  R k  razy...

Pojęcie funkcji. Funkcja liniowa

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Poj˛ecie funkcji. Funkcja liniowa Wykład 1; 3 pa´zdziernika 2012 1 Matematyka w naukach przyrodniczych Zale˙zno´sci funkcyjne w naukach przyrodniczych Rozwój algebry i analiza matematycznej w 16 i 17 wieku: opis zjawisk takich jak: •  ruch jednostajnie przy´spieszony; Droga  s , jak ˛ a przemierz...

Szeregi

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Szeregi — wykład 4 24 pa´zdziernika 2012 Paradoks Zenona z Elei — wersja uwspółcze´sniona Zenek goni Andrzeja: pr˛edko´s´c Andrzeja  vA  = 10 m s  , pr˛ edko´s´c Zenka:  vZ  = 5 m s  . W czasie: t 0 = 0 :  sA ( t 0) =0;  sZ ( t 0) = 10; t 1...