Matematyka - strona 11

Ciągi liczbowe - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

Ci ˛ agi liczbowe — wykład 3 17 pa´zdziernika 2012 Definicja 1 (ci ˛ agu liczbowego). Ci ˛ agiem liczbowym nazywamy funkcj˛e odwzorowuj ˛ a- c ˛ a zbiór liczb naturalnych w zbiór liczb rzeczywistych. Warto´s´c tej funkcji dla 

Zminne losowe typu ciągłego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Wykład 14. Zmienne losowe typu ci ˛ agłego 16 stycznia 2013 Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figur˛e ograniczon ˛ a przez: • wykres funkcji  y  =  f  ( x ), gdzie  f  jest funkcj ˛ a ci ˛ agł ˛ a; • proste  x  =  a, x  =  b ,  a   1 . R...

Lista zadań z matematyki dla technologii żywności i żywienia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1288

Lista 1  1.  Sprawdzić, że suma, różnica, iloczyn oraz iloraz         a) liczb wymiernych jest wymierny;         b) liczby wymiernej i niewymiernej jest niewymierny. (Zawsze?)        2.  Udowodnić, że  3   jest liczbą niewymierną.       ...

Listy zadań z matematyki dla Bioinformatyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

1 Rok Bioinformatyki Matematyka II-lista 4 4.04.2012 1. Udowodnij twierdzenie o prawdopodobie´nstwie całkowitym (Twierdzenie 1, Wykład 5). 2. Udowodnij twierdzenie Bayesa (Twierdzenie 2, Wykład 5). 3. W pa´nstwie A 0 ,  05% obywateli choruje na pewn ˛ a chorob˛e. Test, powszechnie stosowany do ba...

Listy zadań z matematyki dla zootechniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2233

´ ˙ ´ 1. Oblicz pole figury ograniczonej wykresem funkcji  f  ( x ) =  x 3, oraz prostymi:  x  = 1 oraz  y  = 0 . Wskazówka. Wyra´z pole jako granic˛e odpowiedniego ci ˛ agu, a nast˛epnie skorzystaj ze wzoru: 1 3 + 23 +  . . .  +  n 3 = n 2( n  + 1)2 4 . 2. Oblicz pole figury ograniczonej wykresem ...

Pojęcia-szeregi, liczby zespolone

 • Politechnika Gdańska
 • dr Krystyna Woźna
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

Ciągi funkcyjne: Def. Ciąg funkcyjny: Ciąg funkcyjny w zbiorze A jest to przyporządkowanie każdej liczbie naturalnej dokł. jednej określonej na tym zbiorze.  Funkcję przyporządkowaną liczbie naturalnej n ozn. fn(x) natomiast cały ciąg będziemy oznaczać {fn (x) } który po  napisaniu daje: (f1 (x) i ...

Kolokwium-ekonomia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Alina Jóźwikowska
 • Matematyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

Ekonomia kolokwium I z 20.11.2009 rok szkolny 2009/2010 Zad.1 Wyznaczyć funkcję odwrotną do funkcji . Podać dziedzinę i zbiór wartości funkcji . Naszkicować wykresy obu funkcji w je...

Przeciwobrazy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Kowalczyk
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1190

dr BARBARA KOWALCZYK; ĆWICZENIA Z MATEMATYKI (obrazy, przeciwobrazy, złożenie funkcji) Zadanie 1 Podać ilustrację graficzną zbiorów , gdzie , , , , , ,gdzie , , ,gdzie , Zadanie 2 Wyznaczyć dziedzinę funkcji Zadanie 3 Wyznaczyć ist...

Całka oznaczona Riemanna Niech

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Całka oznaczona Riemanna Niech    f : a , b  ¢¡  i  f-ograniczona Podział ∆ n odcinka [a,b]: ∆ n  :  a = x0 ...

Matematyka finansowa - kapitalizacja

 • Politechnika Śląska
 • Matematyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

Wartość pieniądza w czasie, kapitalizacja, dyskontowanie (graficznie, wzór); Wykazać różnicę, renta należna i odroczona, wieczysta; Składniki rynkowej stopy procentowej (wpływa inflacja, termin zapadalności, nominalna stopa %) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Zmienna wartość pieniądza w czasie umożl...