Wykład o zmniennych losowych typu ciągłego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o zmniennych losowych typu ciągłego - strona 1 Wykład o zmniennych losowych typu ciągłego - strona 2 Wykład o zmniennych losowych typu ciągłego - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 14. Zmienne losowe typu ci ˛ agłego Pole trapezu krzywoliniowego Przypomnienie: figur˛e ograniczon ˛ a przez: • wykres funkcji  y  =  f  ( x ), gdzie  f  jest funkcj ˛ a ci ˛ agł ˛ a; • proste  x  =  a, x  =  b ,  a   1 . Rozkład ten mo˙ze opisywa´c np. czas oczekiwania na autobus  A , odje˙zd˙zaj ˛ acy do miejscowo´sci  B  co godzin˛e, przez pasa˙zera  C ; zakładamy, ˙ze  C  nie zna rozkładu jazdy dla tej linii i ˙ze przychodzi na przystanek w losowym momencie. 1 Rozkład jednostajny na odcinku [0 ,  1] — przykład oblicze ´n Czas oczekiwania na autobus- zmienna losowa  Y ∼ U  (0 ,  1) .  Prawdopodobie´nstwo  P 1 3 

(…)

…˛ wiele innych rozkładów prawdopodobie´ stwa.
e
n
G˛ sto´c emiryczna — przykład
e s´
˙ ´
Dane normtemp— zebrane w celu weryfikacji hipotezy mówiacej, ze srednia warto´c temperatury zdrowego człowieka
˛

jest równa 98,6 stopni w skali Fahrenheita (37,0 stopni w skali Celsjusza). Dane nt. temperatury i t˛ tna (temperaturae
˙
stopnie Fahrenheita) Mozna je pobra´ z odpowiedniego repozytorium a nast˛ pnie zapisa´ do zbioru…
… ≈ 3 4 .
Zakładajac, ze dane dotyczace temperatury zdrowych ludzi znajduja si˛ w zmiennej t$temp konstruujemy szereg roz˛ ˙
˛
˛ e
´
dzielczy w srodowisku R:
> table(cut(t$temp, breaks = c(96,96.5,97,97.5,98,
+ 98.5,99,99.5,100,100.5,101)))
(96,96.5]
(96.5,97]
2
(97,97.5]
5
(97.5,98]
14
30
4
(98,98.5]
(98.5,99]
30
35
(100,100.5] (100.5,101]
0
1
(99,99.5]
11
(99.5,100]
2
Histogram: dane NT
Wykres…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz