Analiza zespolona

note /search

Element analizy zespolonej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1519

Element analizy zespolonej 1. Funkcje zmiennej zespolonej. def: , , Funkcja f musi być ciągła w każdym punkcie. Funkcje zespolone mają analogiczne własności do funkcji wymiernych. 2. Różniczkowanie dziedziny zespolonej. stąd stąd Obie...

Element analizy zespolonej - Funkcje zmiennej zespolonej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1554

15. Element analizy zespolonej 15.1. Funkcje zmiennej zespolonej. def: , , Funkcja f musi być ciągła w każdym punkcie. Funkcje zespolone mają analogiczne własności do funkcji wymiernych. 15.2. Ró żniczkowanie dziedziny zespolonej. pochodne względem argumentu x pochodne względem argumentu y stąd st...

Całka nieoznaczona - Funkcja pierwotna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1799

Całka nieoznaczona Pojęcie całki nieoznaczonej (funkcja pierwotna) Funkcja nazywa się funkcja pierwotna funkcji lub całką z w danym przedziale, jeżeli w całym tym przedziale ...

Całka niewłaściwa - szereg

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

Całka niewłaściwa Całki niewłaściwe o granicach nieskończonych Definiujemy całkę niewłaściwą jako: Jeżeli powyższa granica jest właściwa to mówimy, że cała całka na tym przedziale jest całką niewłaściwą pierwszego stopnia i jest ona zbieżna. W przypadku, gdy powyższa granica nie istnieje lub jest n...

Całka oznaczona Riemanna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

( , , ) f s t x ( ) 0 l t  ® 0 0 ( ) 0 lim ( , , ) : ( ) | ( , , ) | I f f I e d l t s t x l t d s t x e ® = =" $ - Î Create PDF  files without this message by purchasing novaPDF printer ( http://www.novapdf.com) * * : sup ( , ) : inf ( , ) I s f I S f t t t t = = 2)  Jeżeli do danych pu...

Ciągi funkcyjne. Zbieżność punktowa i jednostajna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1568

1)Ciągi funkcyjne. Zbieżność punktowa i jednostajna. Def.1. Ciągiem funkcyjnym (f n (x)) na zbiorze X nazywamy odwzorowanie, które każdej liczbie N przypisuje funkcję okresloną na tym zbiorze: N ɸ(X,R) Def.2. Ciąg funkcyjny (f n ) określony na zbiorze X jest zbieżny w pkt. X 0 X jeżeli

Funkcje wielu zmiennych. Różniczkowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2611

Funkcje wielu zmiennych. Różniczkowanie Pochodne funkcji wielu zmiennych. Przypadek funkcji o wartościach wektorowych. Różniczkowanie Gdy istnieje granica to f - różniczkowalna. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych Definicja: Jeżeli istnieje takie odwzorowanie liniowe takie, że przyrost zupełny...

Funkcje wielu zmiennych. Granica i ciągłość

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

Funkcje wielu zmiennych. Granica i ciągłość Przestrzeń euklidesowa : struktura algebraiczna, norma i iloczyn skalarny, metryka. Struktura algebraiczna Własności przestrze nie : Iloczyn skalarny Definicja : Własności: N orma Definicja : ...

Różniczkowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

Funkcje wielu zmiennych. Różniczkowanie Pochodne funkcji wielu zmiennych. Przypadek funkcji o wartościach wektorowych. Różniczkowanie Gdy istnieje granica to f - różniczkowalna. UWAGA: Twierdzenie o ciągłości funkcji różniczkowalnej. Twierdzenie o pochodnej funkcji (podstawowe własności pochodnej...

Szeregi Fouriera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza zespolona
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

Szeregi Fouriera 1. Wielomiany i szeregi trygonometryczne: Szereg trygonometryczny: 2. Współczynniki Eulera-Fouriera: Szereg trygonometryczny o współczynnikach Eulera-Fouriera jest szeregiem Fouriera. 3. Charakter zbieżności szer...