Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 16

Planowanie potrzeb personalnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2163

Temat: Planowanie potrzeb personalnych. Planowanie potrzeb personalnych - definicja ogólna : Planowanie potrzeb personalnych to określenie zapotrzebowania na pracowników dzisiaj i w przyszłości. Planowanie potrzeb personalnych - definicja wąska : Planowanie potrzeb personalnych w wąskim znaczeniu,...

Profil kandydata do pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

Profil kandydata do pracy (profil kandydata idealnego) : Profil kandydata do pracy (profil wymagań stanowiska pracy) przestawia koniecznie : Kompetencje zawodowe (wiedza, umiejętności, doświadczenia) Wiedza zimna - nabyta w szkole Wiedza gorąca - nabywana w trakcie wykonywania czynności, czyli do...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Rozmowa kwalifikacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2093

Rozmowa kwalifikacyjna : Rodzaje wywiadów selekcyjnych ze względu na różne kryteria podziału : Kryterium : miejsce rozmowy kwalifikacyjnej w procedurze selekcji : Wywiad wstępny - ma na celu nawiązanie pierwszego kontaktu między kandydatem do pracy, a potencjalnym pracodawcą. Służy zbieraniu dodat...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Selekcja kandydatów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

Selekcja kandydatów - polega na sprawdzaniu przydatności kandydatów za pomocą adekwatnych metod i technik, porównaniu kandydatów między sobą, uszeregowaniu ich oraz wyborze najlepszego (najlepszych), który w największym stopniu spełnia podstawowe wymagania. Wybiera się kandydatów, którzy spełniają...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - sprawy organizacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Sprawy organizacyjne : Nie będzie kolokwium na koniec Na zaliczenie analiza przypadków w ramach zajęć Czasami trzeba będzie sobie cos przygotować, (ale nie koniecznie się uczyć) - w niedużym zakresie Wystarczy 1 książka na kilka osób Praca w grupach - 2 lub 3 osoby Trzeba pracować wspólnie na...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Strategia organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Strategia organizacji - przyjęta przez kierownictwo wspólna koncepcja działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągniecie fundamentalnych celów długookresowych w ramach wybranej domeny działania. Etapy powstawania strategii : (1) Po...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - testy selekcyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1547

Temat: Testy selekcyjne. Testy selekcyjne - jedna z 3 grup metod selekcji. Metoda - konkretne narzędzie, natomiast model to coś większego, czyli metody będą wykorzystywane. Rodzaje testów : Sprawnościowe - dotyczą zawodów, gdzie można sprawdzić umiejętności, ponieważ skutki mogłyby być katastrofaln...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Temat: Wprowadzenie do pracy. Wprowadzenie do pracy = adaptacja społeczno-zawodowa nowego pracownika (nowsza nazwa) Wprowadzenie do pracy polega na wdrażaniu nowego pracownika w proces i środowisko pracy w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania w organizacji Podstawowym elementem wprowadz...

Zadanie domowe profil kandydata

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Zadanie domowe - ćwiczenia 2 „ Profil kandydata ” Profil kandydata - czy jest potrzebny? Najpierw analiza stanowiska pracy - opis…   Punktem wyjścia do przeprowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacji i selekcji jest analiza stanowiska pracy, na które aktualnie poszukujemy kandydata.  Celem takie...

Zadanie domowe szkolenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Zadanie domowe - ćwiczenia 4 (szkolenia) Szkolenie - zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Rodzaje szkoleń : Szkolenie otwarte ...