Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - wprowadzenie - strona 1

Fragment notatki:

Temat: Wprowadzenie do pracy. Wprowadzenie do pracy = adaptacja społeczno-zawodowa nowego pracownika (nowsza nazwa)
Wprowadzenie do pracy polega na wdrażaniu nowego pracownika w proces i środowisko pracy w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania w organizacji
Podstawowym elementem wprowadzenia do pracy jest bezkonfliktowe wdrożenie nowego pracownika w obowiązki związane z danym stanowiskiem pracy oraz doprowadzenie do osiągnięcia, w możliwie najkrótszym czasie, pełnego zaangażowania i efektywności działań, a także sprawnego funkcjonowania interpersonalnego w danej społeczności pracowniczej. W trakcie adaptacji społeczno-zawodowej nowy pracownik uzyskuje informacje na temat :
Zadań, obowiązków, jakie stawia przed nim organizacja
Czasu pracy (godzin pracy, przerw na posiłek, odpoczynek)
Zależności służbowych (przełożeni, podwładni, współpracownicy)
Struktury organizacyjnej
Organizacja (jej historii, funkcjonowania, planów na przyszłość)
Reguł i zwyczajów
Organizacji pracowniczych
Ponadto nowy pracownik poznaje przełożonych i współpracowników - poznanie konkretnych osób Wprowadzenie do pracy jest procesem zależnym od pracownika i od organizacji : Po stronie nowego pracownika znajdują się takie czynniki, jak :
Kwalifikacje zawodowe
Predyspozycje psychofizyczne
Poziom profesjonalizmu zawodowego
Dotychczasowe doświadczenia zawodowe
Charakter i osobowość Po stronie organizacji znacznie mają :
Stosunki w niej panujące
Normy i wartości organizacji
Przygotowanie procedury wprowadzenia do pracy
Sposób realizacji samej procedury
Zaangażowanie w ten proces kierownictwa firmy (przełożonych), działu czy komórki organizacyjnej Funkcje wprowadzenia do pracy : Adaptacyjna - ma na celu jak najszybsze wykorzystanie potencjału pracownika Motywacyjna - polega na szybkim i sumiennym zapoznaniu pracownika ze środowiskiem pracy, po to, aby pracownik pozytywnie postrzegał swoje stanowisko pracy Społeczna - pracownik musi poznać swoich współpracowników, elementy kultury organizacyjnej firmy, panujące zasady współżycia, a także winien zostać w sposób nieformalny wprowadzony do społeczności Organizacyjna - pracownik musi poznać swoje narzędzia pracy (treść, warunki pracy, zadania, obowiązki, strukturę organizacyjną (zależności służbowe, podstawowe procedury) i schemat obiegu dokumentów.
Logistyka (inżynierska)
Przedmiot: Zarządzanie zasobami ludzkimi (wykłady)
Rok akademicki 2012/2013
Semestr III
Dr M. Król


(…)


Autor notatki: lic. Krzysztof Podgórski
1
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz