Zarządzanie zasobami ludzkimi - strona 15

Technika socjogram - opis

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1925

1. Opis problemu organizacyjnego: W firmie „YGREK” zaistniał problem, który dotyczy stosunków między pracownikami. Dosyć często dochodzi do konfliktów i kłótni, co powoduje dezorganizację w przedsiębiorstwie i małą wydajność pracy, co jest niebezpieczne dla firmy jako całości. Kierownictwo zastanaw...

Stanowisko pracy - organizacja pracy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

Organizowanie - decydowanie o najlepszym grupowaniu działań i zasobów organizacji. Przy konstruowaniu organizacji menedżerowie mogą wykorzystać sześć podstawowych działań konstrukcyjnych: Projektowanie stanowisk pracy Grupowanie stanowisk pracy Ustalenie hierarchicznej zależności pomiędzy poszc...

Strategie kadrowe organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

STRATEGIE KADROWE ORGANIZACJI Związek zachodzący miedzy kluczowymi przedsięwzięciami w sferze zarządzania zasobami ludzkimi a procesami formułowania strategii firmy: Strategia rynkowa firmy Środowisko wewnętrzne środowisko zewnętrzne Strategia zarz. Zasobami ludzkimi zatrudnienie stosunki pr...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - stanowiska pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Opis stanowiska pracy : Opis stanowiska pracy to ogólna charakterystyka stanowiska i zakresu wykonywania pracy, wymagań stawianych osobom ją wykonującym, związanych z nimi obowiązków i odpowiedzialności oraz jego powiązań z innymi stanowiskami pracy. Opis stanowiska pracy sporządza się na bazie in...

Zarządzanie zasoabmi ludzkimi - Analiza dokumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Analiza dokumentów : CV : Curriculum Vitae Życiorys zawodowy - jest osobistym „dokumentem sprzedaży” Cele CV : Zaprezentowanie wiedzy i doświadczenia zawodowego kandydata Uzyskanie przewagi konkurencyjnej (nad pozostałymi kandydatami) ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Analiza pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 133
Wyświetleń: 812

Analiza pracy Aby zaplanować zatrudnienie trzeba wiedzieć, jakie czynności będą wykonywane na danych stanowiskach pracy Nie odnosi się do ludzi (do pracowników)!!! Służy określeniu tego, co jest związane ze stanowiskiem pracy a w żadnym wypadku nie wiąże się to z ocenianiem pracowników Definicja ...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Decyzja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Decyzja - świadomy wybór jednego spośród rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Decyzje (zróżnicowany charakter) : Kalkulacyjne Negocjacyjne Proceduralne W sytuacji niepewności W sytuacji pewności W sytuacji ryzyka Decyzje kalkulacyjne - dochodzenie do dokonania wy...

Dobór pracowników-rekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

Temat: Dobór pracowników. Dobór pracowników - to zespół działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wakujących (wolnych) stanowisk pracy. Dobór składa się z trzech etapów : Rekrutacji Selekcji Wprowadzenia do pracy (adaptacja społeczn...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1890

Temat: Ocenianie pracowników = ewaluacja pracowników. Ocenianie pracowników to każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w ...

Zarządzanie zasoabmi ludzkimi - Organizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Król
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Organizacja : Procesy zarządzania dokonują się wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami (firmami), urzędami, instytucjami - w specyficznym świecie organizacji . Organizacja (różne sposoby interpretowania): Instytucjonalny Rzeczowy Czynnościowy Organizacja w sensie instytucjonalnym : System społeczn...