Teoria literatury - strona 12

Współczesne sylwy wobec literackości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

R. Nycz: Współczesne sylwy wobec literackości współczesne sylwy kontynuują nurt literatury ukazujący myśl przez cudze słowa; nazwa - aluzja do znamion zespołu tekstów rękopiśmiennych i drukowanych bloku silva . S. Skwarczyńska: 2 charakterystyczne cechy sylw: varietas - na wszystkich polach, w ...

Poetyka i poezja według Cullera

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Retoryka, poetyka i poezja Poetyka wg Cullera: Próba wyjaśnienia efektów literackich przez opisywanie warunkujących je konwencji i praktyk czytelniczych. Jest to część retoryki, której zadaniem jest analiza środków używanych w aktach językowych. Poetyka powiązana jest z retoryką, która zajmuje s...

Analiza strukturalna opowiadania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3031

Roland Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań Istnieje niezliczona ilość opowiadań w różnych formach - mowie, piśmie, obrazach - i we wszystkich grupach ludzkich, a często zupełnie różne kultury lubią te same opowiadania. Czy tak ogólne zjawisko da się opisać - poza wymienieniem kilku ...

Poetyka w świetle językoznawstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 1680

Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa Streszczenie Przedmiot rozważań poetyki: co przekształca komunikat językowy w dzieło sztuki . (…) … spełniona przez marginalne, niezgłoskotwórcze fonemy w tzw. wersyfikacji sylabicznej li...

A. S. Balbus - Zagłada gatunków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1554

S. Balbus: Zagłada gatunków od romantyzmu trwa zagłada tradycyjnych gatunków, które się nie mieszczą w kręgu aktualnych światopoglądów; w świecie naturalnym im mniej gatunków, tym mniejsza różnorodność zjawisk. W świecie literatury - odwrotnie - im mniej gatunków, tym więcej indywidualnych form ...

Nowa genealogia rewizje i interpretacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

S. Wysłouch „ Nowa genealogia - rewizje i interpretacje ” GENOLOGIA LITERACKA → Świadomość gatunkowa jest konieczna: Gatunek stanowi najbliższy kontekst utworu - jest niezbędny w interpretacji dzieła literackiego Jest znakiem historyczności,...

Teoria literatury - podręcznik

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 1736

I Psychoanaliza Jak pisała Shoshana Felman, literatura to język, którego używa psychoanaliza, by mówić o sobie samej, by samą siebie nazywać. Literatura nie jest więc po prostu poza psychoanalizą, skoro motywuje ona i zamieszkuje nazwy jej podstawowych pojęć [jak na przykład

Teresa Dobrzyńska - Tekst

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 735
Wyświetleń: 980

TEKST ROZUMIANY JAKO KOMUNIKAT •TEKST - to, co ogólne, typowe •WYPOWIEDŹ - to, co konkretne, jednostkowe •WYPOWIEDŹ - to pewien określony tekst, przekazywany przez określoną osobę w danym akcie komunikacji. TEKST JAKO ZŁOŻONA JEDNOSTKA JĘZYKOWA 1.TEKST -uporządkowany zbiór wyrazów wzajemnie powią...

Teresa Michałowska - Rodzaje czy rodzaj

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497

Teresa Michałowska  „ Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej.” 1. Pomysł podziału wszystkich utworów poetyckich na gatunki i trzy rodzaje powstał na gruncie  gramatyki w czasach antycznych. Najbardziej dojrzała koncepcja pochodzi od Diomedesa.  On   sugerując   się   dziełem   Porfir...

U. Eco - Czytelnik modelowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Czytelnik  modelowy U.Ecco            Tekst różni się od innych typów wyrażania swą większą złożonością. A podstawowym powodem tej  złożoności jest właśnie fakt, iż jest on wypełniony tym co   nie wypowiedziane . Tekst stanowi ciąg środków  wyrazu, które muszą zostać zaktualizowane przez adresata...