Teoria literatury - strona 13

Poetyka dzieła otwartego - U. Eco

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria literatury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

U. Eco: Poetyka dzieła otwartego tradycyjnie - dzieło muzyki klasycznej - zespolenie dźwięków zorganizowanych. Teraz - pozostawienie swobody wykonawcy; „dzieło otwarte” - określa stosunki między dziełem a interpretatorem. Autor tak komponuje dzieło, by odbiorca uzyskał wrażenie estetyczne zamierzo...

A. Umberto Eco - Poetyka dzieła otwartego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria literatury
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1071

Umberto Eco, Poetyka dzieła otwartego. Umberto Eco rozpoczyna swój artykuł od rozważań nad utworami muzycznymi posiadającymi konstrukcję dzieła otwartego - pozostawiają one bardzo wiele swo...

Synchronia i diachronia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria literatury
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1449

Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim Historyczna analiza dzieła przypomina eleacki paradoks strzały : ten sam obiekt jawi się zależnie od punktu widzenia, bądź jako zamknięty świat, bądź jako zdarzenie w procesie historycznym. Skupiając się na historyczności dzieła, oddalamy si...

Balcerzan - I ty zostaniesz strukturalistą - omówienie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Teoria literatury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

48.a E. Balcerzan: I ty zostaniesz strukturalistą strukturalizm nie jest szkołą retoryki normatywnej, ideologią, „izmem”; nie ma żargonu strukturalistycznego; rozdarcie w narracji między mową zmatematyzowaną a artystyczną; istnieje wspólna d...