Teresa Michałowska - Rodzaje czy rodzaj

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teresa Michałowska - Rodzaje czy rodzaj - strona 1 Teresa Michałowska - Rodzaje czy rodzaj - strona 2

Fragment notatki:


Teresa Michałowska  „ Rodzaje czy rodzaj? Problemy taksonomii literackiej.” 1. Pomysł podziału wszystkich utworów poetyckich na gatunki i trzy rodzaje powstał na gruncie  gramatyki w czasach antycznych. Najbardziej dojrzała koncepcja pochodzi od Diomedesa.  On   sugerując   się   dziełem   Porfiriusza   „Isagoga”   wprowadził   do   poezji   pojęcia   „rodzaj”  i „gatunek”.   Autor   „Isagogi”   prezentuje   trójstopniową   hierarchię,   w   której   najniżej  znajdowały   się   byty   poszczególne,   później   były   gatunki,   a   na   końcu   rodzaje.   Porfiriusz  uważał, że rodzaj jest nazwą, która obejmuje liczne gatunki, a gatunek jest nazwą wywodzącą  się od rodzaju, posiadające węższe znaczenie niż rodzaj.  Na podstawie dzieła Platona „Państwo” wprowadzono podział struktur wypowiedzi  językowej   w   dziele   poetyckim.   Pierwsza   struktura   wypowiedzi   była   bezpośrednia   (nie  naśladująca   )   czyli   wypowiedź   poety   zwana   prostym   opowiadaniem.   Druga   nazywana  mimetyczną,   polegała   na   naśladowaniu   wypowiedzi   postaci,   czyli   na   przytaczaniu   słów  postaci. Trzecia zwana mieszaną powstała w wyniku połączenia dwóch poprzednich, czyli  wypowiedzi poety, a następnie któreś z postaci.  2. Inną koncepcją mówiącą o podziałach rodzajowych wprowadził Minturno w swoim dziele  „De   Poeta”.   Wprowadził   on   rodzaj:   epicki   –   obejmujący   tylko   poezję,   sceniczny   –  posługujący się gestem, słowem i mimiką i meliczny – poezję angażującą słowo i muzykę.  Analizując   schematy   podziału   rodzajów   dostrzegamy   przejawy   dwóch   aksjomatów  myślowych.  Pierwszy przedstawia trychotomiczność  podziału, który był  najpopularniejszy,  lub   pomysły   odmiennego   podziały   np.   dwuczłonowego.   Drugi   aksjomat,   to   teza  o nadrzędności   rodzajów   wobec   gatunków   zakładająca,   że     przyporządkowanie   gatunków  rodzajom jest zmienne.  Czynnikiem powodującym powstawanie różnych definicji, są zasady klasyfikacyjne. (np. gramatyczna forma wypowiedzi, funkcja wypowiedzi językowej lub funkcja podmiotu  mówiącego.)  Kate Hamburger stworzyła oryginalną koncepcję dychotomiczną. Poezję podzieliła na  fikcyjną, mimetyczną, lub liryczną. Pierwsza, to epika i dramat, druga, to liryka. W pierwszej   poeta powołuje do życia fikcyjny świat, stwarza narratora i postacie, które wypowiadają swoje 

(…)

… rodzajowego pociąga za sobą konieczność zmiany
definicji wszystkich jego członów. Klasyfikacja gatunkowa nie powinna tracić związku
z historycznym sposobem ujmowania zjawisk literackich.
5. Filip van Tieghem użył jako pierwszy nazwy „genologia”, termin ten został odniesiony do
dyscypliny zajmującej się gatunkami literackimi. Etymologia słowa narzuca jego interpretację
jako nazwy nauki o rodzajach. Możliwe wydaje sie z etymologicznego punktu widzenia naukę
o gatunkach literackich nazwać ejdologią.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz