Teoria literatury - strona 11

Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1344

M. Głowiński: Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej Dla współczesnych badaczy gatunki istnieją, bo: wzrasta zainteresowanie literaturą jako zespołem wypowiedzi o cechach swoistych (gatunek jest znakiem

Głowiński - Tradycja literacka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1330

M. Głowiński: Tradycja literacka historyzm - występuje np. przy opisie jednego prądu, jednego utworu, zespołu utworów. Utwór to nie tylko wytwór procesu dziejowego ale i jego odzwierciedlenie, jeśli bada się proces rozwojowy - muszą ...

Narrator w powieści

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

M. Jasińska: Narrator w powieści nowe kręgi problemowe w badaniach: ukształtowanie epickiej prozy, czas, narrator (chronologicznie najmłodszy). Narrator ma wpływ na ostateczną wymowę ideową utworu i na jakości estetyczne (liczy się kim jest narrator, jego związek ze światem przedstawianym, z ...

Wartości i oceny w badaniach literackich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2002

Markiewicz „Wartości i oceny w badaniach literackich” Czy można sobie wyobrazić literaturoznawstwo bez wartościowania? Nie, sam wybór zmusza nad do wartościowania. Co się rozumie przez wartość? Przez wartość rozumiemy zdolność jakiegoś przedmiotu do spełnienia funkcji zaspokajającej określoną p...

A. Nycz- Wykładniki intertekstualności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1456

Ryszard Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy * Wykładniki intertekstualności Wprowadzaniu nowych, generalnych a nieostrych terminów teoretycznych towarzyszą z reguły długotrwałe spory tyczące zarówno samej zas...

Poetyka dzieła otwartego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Poetyka dzieła otwartego - Umberto Eco Zaczyna od muzyki. Pisze o nowych utworach instrumentalnych, które pozostawiają swobodę wykonawcy - może on sam określać wartość nut czy następstwo dźwięków. Jako przykład podaje m.in. „Sekwencję na fle...

O dziele literackim - warstwa przedmiotów przedstawionych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

R. Ingarden: O dziele literackim - warstwa przedmiotów przedstawionych Przedmioty przedstawione: są przedmiotami intencjonalnymi; nie są izolowane, łączą się, stanowią pewien wycinek świata; obejmują to, co jest nazwowo zaprojektowan...

Z teorii dzieła literackiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1022

Roman Ingarden (1893-1970) jest przedstawicielem fenomenologicznej filozofii literatury. Fenomenologia w literaturoznawstwie nie utożsamia się z fenomenologią w filozofii, ani ta pierwsza nie jest tylko literaturoznawczym zastosowaniem drugiej. Mają one jednak wspólny punkt wyjścia: filozofię sfo...

Warstwa przedmiotów przedstawionych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

R. Ingarden: O dziele literackim - warstwa przedmiotów przedstawionych Przedmioty przedstawione: są przedmiotami intencjonalnymi; nie są izolowane, łączą się, stanowią pewien wycinek świata; obejmują to, co jest nazwowo zaprojektowan...

Z teorii dzieła literackiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 952

R. Ingarden: Z teorii dzieła literackiego DWUWYMIAROWA BUDOWA: dwuwymiarowość budowy dzieła (1) następstwo faz - części dzieła, 2) współwystępowanie wielu różnych składników - warstw); zdanie - to ostateczny, względnie samodzielny składnik dzieła; zawiera następujące słowa - niesamodzielne skład...