Teoria literatury - strona 10

Mowy i tekst - przedmiot badań diachronicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Gatunek mowy i tekst jako przedmiot badań diachronicznych Język naturalny (czyli zbiór znaków służący do komunikacji) dopuszcza nieskończoną ilość operacji. Dlatego można formułować nieskończenie wiele różnych komunikatów. To stanowi o doskonałości języka jako narzędzia komunikacji. W zależności ...

Gatunki wypowiedzi, akty mowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1722

Dr Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Stylistyka - wykład Gatunki wypowiedzi. Akty mowy LITERATURA M. Bachtin , Problem gatunków mowy , w: Estetyka twórczości słownej , Warszaw 1986 S. Gajda , Gatunkowe wzorce wypowiedzi , w: J. Bartmiński (red.), Ws...

Markiewicz - Rodzaje i gatunki literackie - Literatura naukowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1316

H. Markiewicz „ Rodzaje i gatunki literackie ” (genologia literacka) → Podział literatury pięknej na EPIKĘ, DRAMAT i LIRYKĘ wywodzi się z TRADYCJI STAROŻYTNYCH Poezja → do czasów romantyzmu nazwa szeroka - obejmująca twórczość literacką...

Współczesne badania literackie za granicą

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

H. Markiewicz „ Rzut oka na współczesną teorię badań literackich za granicą ” (Próba syntezy) Po wojnie: - nastawienie na pojedynczy utwór literacki jako samowystarczalną i samoistną konstrukcję językową - literatura traktowana jako zbiór dokonań artystycznych → istnieją ponadczasowo w żywej tra...

A. H. Markiewicz - Narrator i autor

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1386

H. Markiewicz: Narrator i autor każda wypowiedź to następstwo działań psychofizycznego sprawcy - autora, autorstwo może być zbiorowe, autor może wykonywać pomysły innych osób; wypowiedź autora może ulec przekształceniom; autor zewnętrzny - mo...

Markiewicz - Rodzaje i gatunki literackie - Liryka bezpośrednia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

H. Markiewicz: Rodzaje i gatunki literackie podział na epikę, lirykę i dramat - ze starożytności. Trudności sprawiała liryka. Zasada podziału poezji - ze względu na charakter podmiotu mówiącego: wypowiedzi postaci stworzonych przez autora - dramat (genus dramaticum), wypowiedzi poety - genus enar...

Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1148

H. Markiewicz: Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego zazwyczaj dzieło literackie traktowano dualistycznie: heglizm - uzmysłowienie idei, pozytywizm - wytwór ducha ludzkiego, wyrażający myśli, uczucia pięknym słowem; ujęcia dualistyczne ciążą ku psychologizmowi albo

Główne problemy wiedzy o literaturze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze , wyd. 5 przejrz. i uzup., WL, Kraków 1980. Troisty podział literatury pięknej na epikę, dramat i lirykę wywodzi się, tak pod względem koncepcyjnym, jak i terminologicznym, z tradycji starożytnych. Prawie zawsze budził on wątpliwości (największ...

Adam Dziadek - Stereotypy intertekstualności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

Adam Dziadek „Stereotypy intertekstualności” Informacje wstępne: Może się wydawać, że roztrząsanie kwestii związanych z intertekstualności jest zbędna - że posiadamy już wystarczającą wiedzę na ten temat, autorka pojęcia Julia Kristeva określa intertekstualność jako

Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351

J. Sławiński: Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim jeśli chcemy pokazać utwór w synchronii, jako pewien stan rzeczy, to ginie możliwość uchwycenia go jako zdarzenia w procesie historycznym (i odwrotnie); kategoria...